Executori | Executori judecatoresti | Timis.: pagina executorilor judecatoresti din romania. birouri ale executorilor judecatoresti specializati in executari silite mobiliare si imobiliare

Executori judecatoresti - Timis

S.C.P.E.J.   RADULESCU   Executori judecatoresti S.C.P.E.J. RADULESCU - Executori judecatoresti

RADULESCU GEORGE CRISTIANSOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI RĂDULESCUconform Codului de procedură civila si Legii nr. 188/2000 - competenţa teritoriala a SCPEJ RĂDULESCU poate fi exercitata pe raza teritoriala a Curții de Apel Timisoara, in judetele Arad, Caras Severin, Timi ...SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTORESTI RĂDULESCU   Executori judecatoresti SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTORESTI RĂDULESCU - Executori judecatoresti

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI RĂDULESCU Lugoj, str. Bucegi nr.15, ap. 3, jud. Timis, tel: 0721270601, 0769618476, fax : 0356 780 124mail: [email protected] ...Rădulescu Doina  executor judecatoresc  Executori judecatoresti Rădulescu Doina executor judecatoresc - Executori judecatoresti

Rădulescu Doina Societatea Civila Profesionala de Executori Judecătorești Rădulescuconform Codului de procedură civilă si Legii nr. 188/2000 - competenta teritorială a SCPEJ RADULESCU poate fi exercitata pe toata raza teritoriala a Curtii de Apel Timisoara- în judetele Arad, Caras Severin si Timi ...Birou Executor Judecatoresc Soameş Cosmin Robert  Executori judecatoresti Birou Executor Judecatoresc Soameş Cosmin Robert - Executori judecatoresti

Atribuţii:urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului;recuperarea unei sume de bani;evacuarea imobilelor;predarea către creditor a bunurilor prevăzute în titlul executoriu, ori a folosinţei acestora, ce sunt deţinute fără drept de debitor; desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii or ...