BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOROMETE CONSTANTIN-COSMIN din Pitesti: punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executori notificarea actelor judiciare si extrajudiciare recuperarea pe cale amiabila a

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOROMETE CONSTANTIN-COSMIN

 

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executori

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instantele judecatoresti

Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Executari directe:

- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executari indirecte:

- Urmarirea mobiliara a creantelor
- Urmarirea imobiliara a creantelor

Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri

Confiscari

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale


 
  Persoana de contact: Moromete Constantin Cosmin
  Judetul: Arges
  Localitatea: Pitesti
  Adresa: Ion Minulescu , Bl.A11, scara. A, parter, ap.3
    0767345669
    0348.816.260
    bej.moromete@yahoo.ro

*

*

*