Birou Executor Judecatoresc Soameş Cosmin Robert din Timisoara: atribuţii:urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului;recuperarea unei sume de bani;evacuarea imobilelor;predarea către creditor a bunurilor prevăzute

Birou Executor Judecatoresc Soameş Cosmin Robert

 
Atribuţii:
 • urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului;
 • recuperarea unei sume de bani;
 • evacuarea imobilelor;
 • predarea către creditor a bunurilor prevăzute în titlul executoriu, ori a folosinţei acestora, ce sunt deţinute fără drept de debitor;
 • desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări;
 • încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia;
 • executarea unor obligaţii de a face sau de a nu face;
 • îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului.
 • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedură;
 • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • constatarea unor stări de fapt;
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor;
 • întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor;
 • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.
Experienţă:
7 ani ca şi consilier juridic; 3 ani ca executor bancar.

 
  Persoana de contact: Soameş Cosmin
  Judetul: Timis
  Localitatea: Timisoara
  Adresa: bv. Revolutiei 1989 , nr. 15A, parter, cam. 1
    0723185114
    0356809280
    birou@executor-judecatoresc.net
    www.executor-judecatoresc.net

*

*

*