Executori | Arad.: harta executorilor din domeniul juridic. alege una dintre categorii: executori judecatoresti sau executori bancari.

Executori - Arad

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PALEA MARIUS VALERIAN  Executori judecatoresti BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PALEA MARIUS VALERIAN - Executori judecatoresti

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, recuperari creante, evacuari, predare de bunuri, puneri in posesie, granituiri, servituti, executari silite mobiliare si imobiliare, notificari, incredintarea minorului, etc. ...Birou Executor Judecatoresc Radulescu George Cristian  Executori judecatoresti Birou Executor Judecatoresc Radulescu George Cristian - Executori judecatoresti

Biroul executorului judecătorescrnRădulescu George Cristian desfășoară următoarelerncategorii de activități: punerea înrnexecutare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executarernsilita mobiliara, imobiliara, popriri, evacuări, granituiri, servituţi, punerirnin posesie, desfii ...