BIROU EXECUTOR JUDECATORESC VLADIMIR ZABOLOTNAI din Iasi: potrivit dispozitiilor art. 7 din legea nr. 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii :punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC VLADIMIR ZABOLOTNAI

 
  • Potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii :
  • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedura;
  • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
  • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
  • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila;
  • intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale rnurmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor rnCodului de Procedura Civila;
  • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
  • orice acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

 
  Persoana de contact: Vladimir Zabolotnai
  Judetul: Iasi
  Localitatea: Iasi
  Adresa: Sfantul Lazar , nr. 4, bl. Penes Curcanu, tr. 5, sc. C, demisol
    0232215503
    0232215503
    office@executor-judecatoresc-iasi.ro
    www.executor-judecatoresc-iasi.ro

*

*

*