Birou Executor Judecatoresc Radulescu George Cristian din Lipova: biroul executorului judecătorescrnrădulescu george cristian desfășoară următoarelerncategorii de activități: punerea înrnexecutare a dispozitiilor cu caracter c

Birou Executor Judecatoresc Radulescu George Cristian

 
Birou Executor Judecatoresc Radulescu George Cristian Poza
 • Biroul executorului judecătorescrnRădulescu George Cristian desfășoară următoarelerncategorii de activități: punerea înrnexecutare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executarernsilita mobiliara, imobiliara, popriri, evacuări, granituiri, servituţi, punerirnin posesie, desfiinţare de construcţii, plantaţii, inventare, procese-verbale, încredinţarearnminorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului,rnetc)notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; comunicarea actelor dernprocedura; recuperarea pe cale amiabila a oricărei creanţe; aplicarea masurilorrnasiguratorii dispuse de instanţa judecătoreasca; constatarea unor stări de faptrnîn condiţiile prevăzute de Codul de procedura civila; întocmirearnproceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarearnsumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civila;rnîntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor larnordin si a cecurilor, după caz;confiscări; consultații in legatura cu constituirea actelor executionale; orice alternacte sau operatiuni date de lege în competenta executorului judecătoresc .


 •  
    Persoana de contact: Radulescu George Cristian
    Judetul: Arad
    Localitatea: Lipova
    Adresa: Teiului , nr.18
      0721270601
      0357818779
      bejradulescugeorgecristian@gmail.com

  *

  *

  *