BIROU EXECUTOR ASOCIATI "MIRELA DUMITRU SI NUTA SORIN" din BUCURESTI: biroul executorului judecătoresc asociati "mirela dumitru si nuță petrică-sorin " vă oferă potrivit legilor in vigoare, următoarele categorii de activități:pun

BIROU EXECUTOR ASOCIATI "MIRELA DUMITRU SI NUTA SORIN"

 

Biroul executorului judecătoresc asociati "Mirela Dumitru si Nuță Petrică-Sorin " vă oferă potrivit legilor in vigoare, următoarele categorii de activități:

punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executarern silită mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, grănițuiri, servituți, puneri în posesie, desființare de construcții, plantații, inventare, procese-verbale de ofertă reală, încredințarea minorului, stabilirearn domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc.);

  • notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
  • aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirearn proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, confiscări;
  • consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale;
  • orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.

Onorariile biroului sunt stabilite prin ordinul Ministrului justiției nr. 2550/2006.


 
  Persoana de contact: Mirela Dumitru
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: BUCURESTI
  Adresa: CALEA MOSILOR , nr. 280 bloc 20 sc. A et. 5 ap. 20
    0720414514;
    0311057292;
    dumitru@cameramures.com

*

*

*