Birou Executor Judecatoresc Duruian Ionel din Bucuresti: actvitatea executorului judecatoresc consta in: punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executoriinotificarea actelor judiciare si

Birou Executor Judecatoresc Duruian Ionel

 
 • Actvitatea executorului judecatoresc consta in:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei rnreale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit rndispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executari directe:
 • - Evacuari
 • - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • - Vizitarea minorului
 • - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 • Executari indirecte:
 • - Urmarirea mobiliara a creantelor
 • - Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese – verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui


 •  
    Persoana de contact: Ionel Duruian
    Judetul: Bucuresti
    Localitatea: Bucuresti
    Adresa: Calea Mosilor , nr.201, bl.9, sc.A, et.4, ap.13, sector 2
      0752156177
      031.422.85.57
      ionel.duruian@yahoo.com

  *

  *

  *