EXECUTORI JUDECATORESTI MIRELA DUMITRU SI NUTA SORIN din BUCURESTI: biroul executorilor judecătorești asociați dumitru mirela și nuţă sorin vă oferă potrivit legilor în vigoare, următoarele categorii de activități:punerea în exe

EXECUTORI JUDECATORESTI MIRELA DUMITRU SI NUTA SORIN

 Biroul Executorilor Judecătorești Asociați Dumitru Mirela și Nuţă Sorin vă oferă potrivit legilor în vigoare, următoarele categorii de activități:

 • punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executarern silită mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, grănițuiri, servituți, puneri în posesie, desființare de construcții, plantații, inventare, procese-verbale de ofertă reală, încredințarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc.);
 • notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
  • aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea,potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, confiscări;
  • consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale;
  • orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.


   
    Persoana de contact: MIRELA DUMITRU
    Judetul: Bucuresti
    Localitatea: BUCURESTI
    Adresa: CALEA MOSILOR , nr.280, bl.20, sc.A, etj.5, ap.20
      0720 414 51
      0311057292
      mirydumitru@yahoo.com

  *

  *

  *