Executor Judecatoresc Tarean Calin din Ploiesti: punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii notificarea actelor judiciarer si extrajudiciare comunicarea actelor dernpro

Executor Judecatoresc Tarean Calin

 
Executor Judecatoresc Tarean Calin Poza

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificarea actelor judiciarer si extrajudiciare

Comunicarea actelor dernprocedura

Recuperarea pe cale amiabila arnoricarei creante

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Executari directe:

Evacuari
Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

Vizitarea minorului
Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari dernbunuri etc.

Executari indirecte:

Urmarirea mobiliara a creantelor

Urmarirea imobiliara a creantelor

Popriri

Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin

Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

Procese - verbale de oferta reala

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui


 
  Persoana de contact: Tarean Calin
  Judetul: Prahova
  Localitatea: Ploiesti
  Adresa: Emile Zola , nr. 4, bl. I, sc. A, ap. 10
    0744851593
    0244/520080
    calin_tarean@yahoo.com
    www.executorploiesti.com

*

*

*