BIROU EXECUTORI JUDECATORESTI ASOCIATI "MIRELA DUMITRU SI NUTA SORIN" din BUCURESTI: - punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;- notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;- comunicarea actelor de pro

BIROU EXECUTORI JUDECATORESTI ASOCIATI "MIRELA DUMITRU SI NUTA SORIN"

 
- punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
- notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
- comunicarea actelor de procedurale;
- recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
- aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
- constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
- întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei
de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
- întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor,confiscari;
- consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
- orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta executorului judecatoresc.

 
  Persoana de contact: MIRELA DUMITRU
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: BUCURESTI
  Adresa: CALEA MOSILOR , nr. 280 bloc 20 sc. A et. 5 ap. 20
    0720414514
    dumitru@cameramures.com

*

*

*