BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PITESTI din Pitesti: executorul judecătoresc muraru tătoiu bogdan este numit în funcție prin odinul ministrului justiției nr. 64/c/2013 în circumscripția curții de apel pitești, avâ

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC PITESTI

 
Executorul judecătoresc Muraru Tătoiu Bogdan este numit în funcție prin odinul Ministrului Justiției nr. 64/C/2013 în circumscripția Curții de Apel Pitești, având competență teritorială în județele Argeș și Vâlcea


În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
  • Executări directe:
   • Evacuări
   • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  • Executări indirecte
   • Urmărirea mobiliară a creanţelor
   • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.

COMPETENTA TERITORIALA : județele Argeș și Vâlcea (toate municipiile, orașele, comunele și satele din județele indicate)


 
  Persoana de contact: Muraru Tătoiu Bogdan
  Judetul: Arges
  Localitatea: Pitesti
  Adresa: Pasajul Scolii, nr. 70 , Pitesti - Complex Central
    0726319001
    0372254172
    exjud.muraru@yahoo.com
    www.executorpitestiarges.ro

*

*

*