BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DOBRE VALENTIN din Bucuresti: în conformitate cu prevederile legii 188/2000 (modificată), executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:- punerea in executare a dispozitiilor cu caracter

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DOBRE VALENTIN

 

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

- Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

- Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

- Comunicarea actelor de procedura

- Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

- Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

- Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

- Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

- Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

 • Executari directe: - Evacuari
  - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  - Vizitarea minorului
  - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 • Executari indirecte: - Urmarirea mobiliara a creantelor
  - Urmarirea imobiliara a creantelor

 • - Popriri


 
  Persoana de contact: DOBRE VALENTIN
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Calea Mosilor , nr. 296, bl. 46, sc. 2, et.1, ap. 40
    0745946682
    0217941638
    bej_dobre@yahoo.com

*

*

*