Birou Executor Judecătoresc Aştelean Florin - Sergiu din Tîrgu Mureş: 1. punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.· executări directe evacuăriîncredinţarea minorului sau stabi

Birou Executor Judecătoresc Aştelean Florin - Sergiu

 

1. Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

· Executări directe

  • Evacuări
  • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.

· Executări indirecte

  • Urmărirea mobiliară a creanţelor
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri

2. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare

3. Comunicarea actelor de procedură

4. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe

5. Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească

6. Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă

7. Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă

8. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz

9. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale

10. Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc


 
  Persoana de contact: executor judecătoresc Aştelean Florin - Sergiu
  Judetul: Mures
  Localitatea: Tîrgu Mureş
  Adresa: str. Mihai Viteazul , nr. 1
    0365735777
    0365814223
    sergiuastelean@yahoo.com
    www.astelean.ro

*

*

*