CABINET DE AVOCAT din Bucuresti: în materia dreptului civil cabinetul de avocat “sîrbu mariana” are o experiență solidă formată prin practica judiciară în fața instanțelor de judecată cât și pr

CABINET DE AVOCAT

 

În materia dreptului civil Cabinetul de Avocat “Sîrbu Mariana” are o experiență solidă formată prin practica judiciară în fața instanțelor de judecată cât și prin consultanță juridică privind o serie largă de probleme cu care s-au confruntat clienții în domeniul vast al dreptului civil.

Cabinetul de Avocat “Sirbu Mariana” oferărnservicii juridice profesionale în materia dreptului civil indiferent de faza procesuală în care vă aflați, pentru clienții din București și județele învecinate:

- Consultanță juridică cu privire la aplicarea legii civile;

- Asistență și reprezentare juridică în litigii civile de orice natură pentru orice fază procesuală în fața instanțelor judecătoresti, în fața instituțiilor publice , persoanelor fizice , societăților comerciale, etc;

- Redactarea,introducerea și susținerea de cereri de chemare în judecată, cereri precizatoare/ modificatoare/ completatoare, note scrise de sedință, formulare probatoriu, concluzii scrise, declarare căi de atac și redactări de orice alte acte necesare în fața instanțelor de judecată;

- Asistenţă şi reprezentare juridică în faza de executare silită;

- Asistenţă şi reprezentare juridică în proceduri necontencioase;

- Asistență si reprezentare în fața notarului public.

Serviciile juridice în domeniu se referă la: pretenții, materia revendicărilor imobiliare (revendicare teren sau constructie) cât si acţiuni în grăniţuire, uzucapiune , accesiune, ieşiri dinrnindiviziune, rectificări carte funciară , partaje judiciare și succesorale,punere sub interdicție, tutelă/curatelă, ordin de protecție,etc.

În materia dreptului familiei : acțiuni de desfacerea căsătoriei, partaj, stabilire domiciliu minori, exercitare autoritate părintească, stabilire program dernvizită, stabilire/majorare/micșorare pensie de întreținere,stabilire/recunoaștere/ tăgadă paternitate, etc.

Înrnmateria dreptului contravențional:contestații procese-verbale.

 
  Persoana de contact: SIRBU MARIANA
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Sos. Oltenitei , nr. 105 A, parter
    0727766739
    avocatmarianasirbu@yahoo.com
    www.avocatmarianasirbu.wordpress.com

*

*

*