BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC MANOLIU ELISABETA din Suceava: executare silită. toate aducerile la îndeplinire prin executare silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii ; notificarea actelor judiciar

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC MANOLIU ELISABETA

 
Executare silită. Toate aducerile la îndeplinire prin executare silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii ; notificarea actelor judiciare si extrajudiciare prin executor judecătoresc sau poştă; comunicarea actelor de procedură prin executor judecătoresc sau poştă; recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe; aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească; constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă; întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă; întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz; Executari directe: – Evacuari – Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului – Vizitarea minorului – Puneri in posesie, granituiri, servituti, predări de bunuri etc. Executari indirecte: – Urmarirea mobiliară a creantelor – Urmarirea imobiliară a creantelor; Popriri; Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin; Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri ; Procese – verbale de oferta reala; Confiscari; consultaţii in legătură cu constituirea actelor execuţionale; orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc;

    
     Persoana de contact: Elisabeta Manoliu
     Judetul: Suceava
     Localitatea: Suceava
     Adresa: Åžtefan cel Mare , nr.53, bl. G, sc. A, ap. 3
       0752/453.68
       0330/803.584
       elisabeta_manoliu@yahoo.com

   *

   *

   *