BEJ OPRAN DRAGOS din Bucuresti: peste 8 ani experienta in activitatea de executare silita plus 2 ani de avocatura.aria de expertiza cuprinde activitatile specifice de executare silita:punerea

BEJ OPRAN DRAGOS

 
Peste 8 ani experienta in activitatea de executare silita plus 2 ani de avocatura.
Aria de expertiza cuprinde activitatile specifice de executare silita:
 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale rnurmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor rnCodului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executari directe:
  • Evacuari
  • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 • Executari indirecte:rn
  • Urmarirea mobiliara a creantelor
  • Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese-verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti


 
  Persoana de contact: Opran Dragos
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Stirbei Voda , nr. 150, bl. 26C, sc. A, et. 4, ap.16, sector 1
    0723.550.60
    031.421.99.33
    bej_opran_dragos@yahoo.com
    www.bej-opran.ro

*

*

*