Preda Ana Maria Loredana PFA - Specialist SSM din Bucuresti: organizarea/reorganizarea activitatii de securitate in munca in conformitate cu legislatia romaneasca (armonizata cu cea europeana), respectiv legea 319/2006, h

Preda Ana Maria Loredana PFA - Specialist SSM

 
Organizarea/reorganizarea activitatii de securitate in munca in conformitate cu legislatia romaneasca (armonizata cu cea europeana), respectiv Legea 319/2006, HG 1425/2006 si alte acte normative date in aplicarea legii (care impun intormirea si aprobarea unui dosar de reprezentare a societatii/institutiei.

Elaborarea si supunerea spre aprobare a documentatiei ce se constituie ca instructaj introductiv general, instructaj specific locului de munca si instructaj periodic, privind protectia lucratorilor la locul de munca.

Elaborarea instructiunilor proprii de aplicare a normelor specifice de securitate a muncii pe sectoare de activitate, pe activitati specifice.

Colaborarea cu departamentul de resurse umane pentru completarea fiselor de post ale personalului incadrat, cu atributiuni si raspunderi ce revin cf. art. 23 din Legea 319/2006.

Intocmirea si/sau actualizarea fiselor individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea la locul de munca.

Realizarea materialelor si coordonarea modului de desfasurare a instructajului introductiv general cu intregul personal incadrat, a instructajului specific locului de munca si a instructajelor periodice.

Instructaj de protectie a muncii pentru personalul nou angajat.

Realizarea instructajului periodic cu personalul ce isi intrerupe activitatea cu peste 30 de zile.

Elaborarea regulamentului propriu de functionare al comitetului de securitate si sanatate in munca.

Contributie la actualizarea regulamentului de ordine interioara, a contractelor individuale de munca si a fiselor de post in functie de noile prevederi legale in domeniul SSM.

Organizarea si dotarea cu truse medicale, stingatoare, planuri de evacuare, semne si semnale de circulatie si de evacuare in situatii de urgenta, asa cum prevede HG 971/2006.

Coordonarea, indrumarea si verificarea activitatii de protectie a muncii pentru eventualele alte puncte de lucru subordonate societatii/institutiei.

Participare in comisiile de cercetare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 L. 319/2006.

Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea lui conform prevederilor HG nr 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sau sanatate la locul de munca.

Evidentierea meseriilor si profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.

Evidentierea posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.

Alte activitati, la solicitarea conducerii societatii/institutiei.

Specialistul SSM este disponibil la deplasari in zona de nord a judetului Calarasi, in judetul Ilfov si in Bucuresti.

 
  Persoana de contact: Loredana Preda - Specialist SSM
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti

    0754479975
    loredana.preda@consultant.com

*

*

*