Avocat Bianca Opris din bucuresti: consultanta juridicaconsultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionareasistenta si reprezentare in fata oficiului registrului comertului:infiint

Avocat Bianca Opris

 
Avocat Bianca Opris Poza Consultanta juridica
Consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare
Asistenta si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului:

infiintare societati comerciale

redactare acte constitutive

modificare acte constitutive

redactare acte aditionale, hotarari AGA

rezervare denumire societate

obtinere certificat de cazier fiscal

obtinere certificat constatator

majorare/reducere capital social

cesiune parti sociale/actiuni

infiintare/radiere puncte de lucru,rnsucursale, filiale

modificare sediu, prelungire contracte dernsediu

modificare denumire societate

completare/modificare obiecte de activitate

dizolvare, lichidare, reorganizarernjudiciara, faliment;

Procedura somatiei si a ordonantei de plata
Redactare notificari, somatii, adrese
Contracte comerciale - redactare si atestare

 
  Persoana de contact: Avocat Bianca Opris
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: bucuresti
  Adresa: Calea Mosilor , nr. 241, sector 2
    bianca.opris@yahoo.com
    www.avocatopris.ro

*

*

*