MCP Cabinet avocati Pitesti Arges din Pitesti: începând cu data de 25 septembrie 2018, cabinet de avocat marius-cătălin preduț (mcp cabinet avocați) și-a deschis punctul de lucru și în pitești.în continuare,

MCP Cabinet avocati Pitesti Arges

 
MCP Cabinet avocati Pitesti Arges Poza
Începând cu data de 25 septembrie 2018, Cabinet de avocat Marius-Cătălin Preduț (MCP Cabinet avocați) și-a deschis punctul de lucru și în Pitești.

În continuare, Cabinetul din București își continuă activitatea, în aceeași locație din anul 2008.

Din anul 2008, Cabinetul nostru oferă servicii de avocatură complete în Relaţii de muncă, civile si comerciale:

Litigii şi Conflicte de muncă
Respectarea raporturilor de muncă şi a celor de serviciu ale funcţionarilor public
Executarea obligaţiilor contractuale. Recunoasterea, stabilirea şi plata drepturilor salariale, sporurilor, indemnizatiilor şi altele
Contestaţii ale deciziilor de concediere, sanctionare disciplinară si necorespundere profesională
Contestatii ale deciziilor privind suspendarea, modificarea şi incetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu
Litigii între părti (angajatori, salariaţi, sindicate, organizaţii patronale)
Accidente de muncă. Răspunderea contractuală şi delictuală
Redactare şi consiliere contracte, regulamente şi proceduri specifice relaţiilor de muncă
Asistenta juridica, redactare şi reprezentare în diverse proceduri de dreptul muncii (reorganizări, transferuri de întreprindere, detaşări/delegări în/din România, concedieri individuale sau colective, cercetări disciplinare ş.a.)
Negocierea, încheierea şi respectarea contractelor şi acordurilor colective de muncă
Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în derularea relaţiilor de muncă
Contestarea măsurilor dispuse de ITM, Curtea de Conturi, Autoritatea de Supraveghere, ANAF, ANCPI şi alte instituţii.
Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată, de orice grad.

Pensii si asigurari sociale
Contestatii decizii de pensionare civile, militare si speciale
Contestatii decizii de suspendare a pensiei
Contestatii decizii de debit si restituire
Obtinere adeverinte venituri, sporuri si conditii deosebite
Recalculare pensii
Raspunderea delictuală
Asistenta juridica si reprezentare la Tribunalul Arges si Curtea de Apel Pitesti

Cabinetul nostru este situat langa Casa de pensii Arges, vis-a-vis de Tribunalul Arges Contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDRP)
Inventarierea datelor, stabilirea scopului de prelucrare şi evaluarea impactului
Identificarea temeiurilor (de fapt şi de drept) pentru prelucrarea datelor, în funcţie de activităţile prestate
Redactarea şi implementarea procedurilor interne privind prelucrarea datelor personale (ale salariaţilor, colaboratorilor, partenerilor, clienţilor ş.a.)
Notificari şi alte proceduri necesare în faţa autorităţilor de supraveghere
Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în conflictele, disputele şi sesizările privind prelucrarea, circulatia si transferul datelor cu caracter personal

Drept civil
Contracte, Succesiuni şi Partaje
Litigii de familie şi minori
Executarea obligatiilor
Raspunderea contractuală
Raspunderea delictuală
Executare silită şi Contestaţii la executare
Contencios administrativ
Contravenţii
Acte administrative
Asistenţă şi reprezentare
Litigii de contencios administrativ
Raporturi de serviciu şi mandat

Imigrări
Asistenta juridica si reprezentare la Inspectoratul General/Judetean pentru Imigrări
Intocmire, verificare şi depunere dosare la Inspectoratul General/Judetean pentru Imigrări
Vize de lungă sedere în scop de angajare/detasare
Obţinere permis unic sau Cartea albastră a U.E.
Vize de scurta sedere (turism, vizită, afaceri, transport, activităţi sportive, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române)
Contestarea in instantă a deciziilor si măsurilor dispuse

Drept comercial şi societar
Infiinţarea şi Organizarea societăţilor
Fonduri de comert
Contracte, tranzacţii şi cesiuni
Executarea obligatiilor
Proprietate intelectuală şi industrială
Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
în relaţiile comerciale
Raspunderea contractuală şi delictuală
Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică
Drepturi de autor şi Proprietate intelectuală
Drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială
Contrafaceri sși publicitate mincinoasă
Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
Litigii de proprietate intelectuală şi concurenţă

Mediere
Conflicte de muncă, civile, comerciale şi penale
Acorduri de mediere
Facilitare negocieri


 
  Persoana de contact: Marius-Cătălin Preduț
  Judetul: Arges
  Localitatea: Pitesti
  Adresa: Bulevardul I. C. Bratianu , 7A, Pitesti
    0722415993
    lucrari10@gmail.com
    www.mcp-avocati.ro

*

*

*