SCPA "DUMITRICA & ROMAN" din Bucuresti: consultanta, asistenta juridica si reprezentare privind infiintarea rnsau modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, rnorganizatiilor non-pro

SCPA "DUMITRICA & ROMAN"

 

Consultanta, asistenta juridica si reprezentare privind infiintarea rnsau modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, rnorganizatiilor non-profit (asociatii, fundatii) si persoanelor fizice rnautorizate

rnrn

Consultanta si asistenta juridica referitoare organizarearn si functionarea societatilor comerciale si a organizatiilor non-profit -rn intocmirea si modificarea regulamentelor interne (regulamentul de rnorganizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, proceduri rninterne), asistenta juridica in cadrul sedintelor organelor statutare, rnproceduri de anulare ale hotararilor organelor statutare, implementarea rndispozitiilor legale relevante

rnrn

Asistenta juridica si reprezentare in relatia cu rnautoritatile publice implicate, conform obiectului de activitate, precumrn si cu orice persoane fizice sau juridice

rnrn

Operatiuni cu privire la modificarile care intervin pe rnparcursul functionarii societatilor comerciale si a organizatiilor rnnon-profit - marire/reducere a capitalului social, rnfuziune/divizare/transformare

rnrn

Consultanta si asistenta juridica la negocierea, incheierea, executarea si incetarea oricaror contracte si tranzactii comerciale

rnrn

Recuperarea creantelor prin proceduri speciale – rnconcilieri directe, ordonante/somatii de plata, pretentii comerciale in rntemeiul dreptului comun, procedura insolventei

rnrn

Asistenta juridica si reprezentare in litigii comerciale in etapa premergatoare fazei judiciare si in faza de judecata.


 
  Persoana de contact: Claudia Roman
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Carol Davila , nr. 111, et. 2, sector 5
    0730529912
    roman_claudia@yahoo.com
    www.teamlegal.ro

*

*

*