din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului

  Publicat: 20 Dec 2023       741 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Legiuitorul a reglementat, prin art. 31 din Codul muncii, perioada de proba cu un scop clar definit �pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie�.

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Puterile publice existente in stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

Asadar, scopul stabilirii prin contractul individual de munca consta exclusiv in verificarea, concreta, obiectiva si completa, de catre angajator a tuturor aptitudinilor profesionale ale salariatului, necesare indeplinirii atributiilor de serviciu pentru care s-a angajat.


Dat fiind faptul ca aceasta reglementare confera angajatorului o putere substantiala, unilaterala, de a se dezice de contractul individual de munca fara nicio motivare sau procedura legala, este evident ca orice eventuala incetare a unui contract individual de munca in temeiul acestor prevederi legale trebuie sa se subsumeze, in mod obligatoriu, scopului expres si limitativ stabilit de lege, in caz contrar, ajungandu-se cu usurinta in situatia unui abuz de drept din partea angajatorului.


In consens, in jurisprudenta s-a retinut ca se poate aprecia ca dreptul angajatorului de a denunta unilateral contractul individual de munca este abuziv ``cata vreme s-a dovedit ca motivul real al acestei denuntari nu a avut nicio legatura cu aptitudinile profesionale ale salariatului (...). Chiar daca notificarea emisa de una dintre parti nu trebuie motivata, aceasta trebuie sa fie expresia exercitarii cu buna-credinta a drepturilor, iar in privinta angajatorului presupune concluzia necorespunderii angajatului pentru postul respectiv. In caz contrar, s-ar ajunge la un abuz de drept din partea angajatorului, care ar putea inceta contractul dupa bunul-plac, cu incalcarea flagranta a drepturilor angajatului. (...) Perioada de proba reprezinta practic probarea, verificarea aptitudinilor profesionale ale angajatului si stabilirea daca acesta corespunde sau nu postului``.


Astfel, aplicarea acestui text de lege instituie o exceptie de stricta si limitativa interpretare de la doua principii esentiale ale dreptului muncii: principiul consensualitatii si principiul protectiei salariatului la concediere, care trebuie sa fie facuta cu analiza amanuntita a intregului context factual ce a condus la incetarea contractului individual de munca al salariatului.


In speta ce urmeaza a fi prezentata, se va pune problema daca ne aflam intr-o situatie particulara in ceea ce priveste perioada de proba intrucat, anterior incheierii contractului individual de munca, reclamantul a sustinut si promovat un concurs pentru ocuparea postului de Fizician Debutant.


In fapt, la data de 29.06.2022, paratul a publicat, pe propriul site oficial, un anunt privind organizarea unui concurs pentru pe perioada nedeterminata a unor functii contractuale vacante, printre care si un post de Fizician debutant, specialitatea radioterapie, Laborator Radioterapie.


Conform anuntului publicat, concursul a constat intr-o proba de selectie a dosarelor, o proba scrisa, organizata in data de 4 august 2022 si o proba interviu/practica, sustinuta in data de 10 august 2022.


Contestatorul a participat la acest concurs si a promovat cu succes toate cele 3 probe, urmare a verificarii de catre parat a aptitudinilor, competentelor si cunostintelor reclamantului, acesta fiind declarat ``Admis`` pe postul de Fizician Debutant din cadrul Laboratorului de Radioterapie, cu un punctaj total de 100/100 puncte, astfel cum rezulta din ``Anuntul privind Rezultatele finale la Anuntul nr. 27 pentru ocuparea postului vacant de Fizician Debutant``.


Urmare a promovarii concursului, la data de 13.09.2022, contestatorul a fost incadrat la Spitalul Clinic de Urgenta, prin Contractul individual de munca incheiat, pe functia de Fizician Debutant, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania 211101, Gradatia 2.


Salariatul a fost incadrat pe perioada nedeterminata, urmand ca activitatea acestuia sa inceapa, potrivit Contractului individual de munca, la data de 15.09.2022, in cadrul Laboratorului de Radioterapie din sediul social al angajatorului - Spitalul Clinic de Urgenta.


Tot in temeiul contractului individual de munca s-a stabilit, initial o perioada de proba de 30 de zile calendaristice. Ulterior semnarii contractului individual de munca (doar pe ultima pagina), la comunicarea unui exemplar din Contract, salariatul a constatat ca pagina cuprinzand perioada de proba fusese inlocuita cu una care prevedea o perioada de proba de 90 de zile . Solicitand lamuriri, angajatorul l-a informat, verbal, ca versiunea initiala cuprindea o eroare materiala, motiv pentru care pagina ar fi fost inlocuita, versiunea ``corecta`` fiind cea care stabilea o perioada de proba de 90 de zile .


Desi prin Contractul individual de munca s-a stabilit ca salariatul ar fi urmat sa inceapa activitatea la data de 15.09.2022 in cadrul Laboratorului de Radioterapie din sediul social al angajatorului, ulterior incheierii Contractului individual de munca, acestuia i s-a adus la cunostinta faptul ca, in realitate, Laboratorul de Radioterapie din sediul social al angajatorului este nefunctional, in curs de acreditare, fiind situat in noua aripa a cladirii, aripa de Oncologie si Radioterapie Pediatrica, nefinalizata, aflata inca in curs de constructie.


Prin urmare, contestatorul a fost informat cu privire la faptul ca se afla in imposibilitate practica de a-si desfasura activitatea conform Contractului individual de munca incheiat, locul muncii salariatului neputand fi, inca, dat in folosinta.


In acest context, la solicitarea verbala a salariatului de a i se comunica modul in care urma sa isi desfasoare activitatea, angajatorul i-a comunicat acestuia faptul ca ar fi urmat sa participe la o serie de intalniri si sedinte in cadrul carora urma a fi stabilita modalitatea concreta de desfasurare a activitatii.


Salariatul a fost convocat, ulterior, la doua astfel de intalniri, in cadrul carora s-au purtat discutii cu privire la stadiul lucrarilor in cadrul Laboratorului de Radioterapie, salariatului fiindu-i prezentat spatiul, in starea in care se afla la momentul respectiv: nefunctional, fara echipamentul necesar, in curs de autorizare a functionarii.


Cu exceptia acestor intalniri si a corespondentei purtate online, intre salariat si angajator nu s-au desfasurat alte activitati specifice raporturilor de munca .


Cu toate acestea, la data de 14.11.2022, salariatul a fost convocat la sediul Spitalului Clinic de Urgenta, unde, in cadrul unei intalniri cu Managerul General al Spitalului, i-a fost comunicata Notificarea nr. 4 din 02.11.2022, prin care contestatorul a fost notificat ``cu privire la incetarea, incepand cu data de 15.11.2022, a contractului individual de munca, inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor la data de 13.09.2022``, fara nicio minima explicatie cu privire la motivele care au determinat aceasta decizie .


Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a solicitat instantei sa se dispuna anularea deciziei de incetare a Contractului individual de munca in perioada de proba, repunerea partilor in situatia anterioara prin reintegrarea contestatorului pe postul si functia ocupata si obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile si cu toate celelalte drepturi .


Tribunalul a retinut ca sunt neintemeiate sustinerile reclamantului referitoare la faptul ca, din moment ce a fost angajat in urma sustinerii unui concurs, nu se mai justifica inserarea unei perioade de proba .


Astfel, instanta a constatat ca perioada de proba nu este incompatibila cu concursul ca modalitati de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului.


Prin urmare, se poate recurge la perioada de proba dupa concurs, avand in vedere art. 29 Codul muncii care prevede ca ``1) contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.(2) Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazutA� la alin. (1) sunt stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal profesional sau disciplinar - si in regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel.``


Potrivit art. 30 alin.(1) Codul muncii ``incadrarea salariatilor la institutiile autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz."


Articolul 31 alin. (1) Codul muncii dispune in sensul ca ``pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere ."


Din analiza acestor dispozitii legale rezulta ca legiuitorul nu a conditionat dreptul angajatorului de a verifica aptitudinile salariatului prin stabilirea unei perioade de proba de modalitatea in care a fost incadrat acesta.


Rezulta ca si pentru salariatul angajat prin concurs sunt aplicabile dispozitiile art. 31 alin. (1) Codul muncii.


Unde legea nu distinge nici noi nu trebuie sa distingem (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), iar exceptarea persoanelor angajate prin concurs de la verificarea aptitudinilor in cadrul unei perioade de proba nu este o situatie reglementata de legiuitor.


De altfel, scopul stabilirii perioadei de proba este diferit de scopul concursului, astfel in cadrul perioadei de proba, angajatorul verifica nu numai daca angajatul corespunde postului din punct de vedere obiectiv - pregatire profesionala, performante, dar si din punct de vedere subiectiv-adaptarea la noul loc de munca, la specificul activitatii, la noul colectiv de lucru.


Instanta a retinut ca perioada de proba reprezinta o clauza de dezicere (de denuntare, de desistare) a contractului de munca .


Din acest text de lege reiese ca oricand pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba contractul poate inceta printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi obligatorie acordarea preavizului (prevazut in art. 75 Codul muncii).


S-a prevazut astfel o cale simplificata de incetare a contractului de munca supus perioadei de proba, avantajoasa, pe baza principiului simetriei juridice, ambelor parti.


In concluzie, Tribunalul a admis in parte cererea de chemare in judecata a reclamantului, subliniind faptul ca perioada de proba recunoscuta de legiuitor se datoreaza faptului ca, indiferent cat de precis si elaborat ar fi procesul de recrutare, nimeni nu poate precize concret cum se va derula activitatea unui nou salariat si in ce proportie va reusi sa formeze legaturi cu ceilalti colegi


Prin urmare, exercitarea optiunii in sensul existentei perioadei de proba ulterior incheierii contractului individual de munca va determina avantaje de ambele parti, atat pentru angajat, cat si pentru angajator .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    perioada de proba    concurs    concediere in perioada de proba    contestare notificare incetare contract in perioada de proba    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Conditii de forma.
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov � Sentinta civila nr. 1425.25.06.2020

Neplata orelor suplimentare. Incalcarea art. 159 din Codul muncii si a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila 257/2020

Emiterea si comunicarea Notificarii prin care inceteaza Contractul individual de munca in perioada de proba. Drepturi salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 257/11.02.2020

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Anonimizarea datelor candidatilor la concursuri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP