din anul 2007, atuul tau de DREPT!
968 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite

  Publicat: 20 Dec 2023       1873 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Conditiile de munca deosebite se refera la situatiile in care angajatii sunt expusi la anumite riscuri sau conditii speciale in timpul desfasurarii activitatii lor.

Componenta a zgomotului ambiant care poate fi identificata in mod specific prin mijloace acustice s
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Aceste conditii pot include:


1. Munca in medii periculoase: Angajatii care lucreaza in medii periculoase, cum ar fi mine, constructii, instalatii chimice sau inalte, sunt expusi la riscuri mai mari decat in alte domenii. Acestia pot fi expusi la substante chimice periculoase, la temperaturi extreme, la zgomot sau la radiatii.


2. Munca in conditii extreme de temperatura: Angajatii care lucreaza in medii cu temperaturi extreme, cum ar fi in frigidere sau in cuptoare, trebuie sa fie protejati impotriva expunerii prelungite la temperaturi ridicate sau scazute.


3. Munca in conditii de zgomot: Angajatii care lucreaza in medii cu niveluri ridicate de zgomot, cum ar fi in fabrici sau in constructii, trebuie sa fie protejati impotriva pierderii auzului sau a altor probleme de sanatate asociate cu expunerea la zgomot .


4. Munca in conditii de iluminare slaba: Angajatii care lucreaza in medii cu iluminare slaba, cum ar fi minele sau subsolurile, trebuie sa fie protejati impotriva accidentelor cauzate de vizibilitate redusa.


5. Munca in conditii de presiune: Angajatii care lucreaza in medii cu presiune ridicata, cum ar fi scafandrii sau pilotii de avion, trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor asociate cu schimbarile bruste de presiune.


6. Munca in conditii de inaltime: Angajatii care lucreaza la inaltime, cum ar fi constructorii de cladiri sau tehnicienii de linii electrice, trebuie sa fie protejati impotriva riscului de cadere.


7. Munca in conditii de izolare: Angajatii care lucreaza in medii izolate, cum ar fi exploratorii polari sau astronautii, trebuie sa fie protejati impotriva riscului de izolare sociala si psihologica.


Pentru a asigura siguranta si sanatatea angajatilor care lucreaza in conditii deosebite, angajatorii trebuie sa respecte normele si reglementarile de sanatate si securitate in munca specifice domeniului de activitate .


De asemenea, acestia trebuie sa ofere echipamente de protectie adecvate si sa ofere instruire si formare adecvata pentru a reduce riscurile asociate cu aceste conditii de munca .


Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (in prezent Legea 360/2023), cotele de contributii de asigurari sociale difera in functie de felul muncii prestate, iar acestea sunt:


a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;


b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;


c) 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.


In speta ce urmeaza a fi prezentata, se va pune problema valorificarii adeverintei in baza careia reclamanta si-a desfasurat activitatea in conditii deosebite.


In fapt, reclamanta a fost angajata Institutului X de la data de 01.03.2000, in temeiul Contractului individual de munca .


Potrivit Adeverintei nr. 17884/30.03.2022, salariata a fost incadrata, in perioada 01.03.2000-01.01.2003, in grupa a II-a de munca, in procent de 100%, avand functia de asistent medical de radiologie in cadrul laboratorului de radiologie. Temeiul juridic al incadrarii in grupa a II-a de munca il reprezinta poz. 114 (unitati nucleare de grad III si IV) din Ordinul 125/1990 si Ordinul MS si MMPS nr. 50/1990.


Potrivit aceleiasi adeverinte, reclamanta a fost incadrata, in perioada 01.01.2003-01.04.2021, in conditii deosebite de munca, in procent de 100%, avand functia de asistent medical de radiologie principal. Temeiul juridic al incadrarii in conditii deosebite de munca, potrivit adeverintei, il reprezinta HGR nr. 261/2001 si aviz nr. t/2002.


De asemenea, potrivit Adeverintei nr. v/29.06.2022 , reclamanta a fost incadrata, in perioada 01.01.2003-01.01.2022, in conditii deosebite de munca, in procent de 100%, avand functia de asistent medical de radiologie principal. Temeiul juridic al incadrarii in conditii deosebite de munca, potrivit adeverintei, il reprezinta Hotararea de Guvern nr. 261/2001, avizele Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti si avizelor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.


De altfel, Reclamanta este in continuare angajata Institutului X, desfasurandu-si activitatea in aceleasi conditii .


In ciuda atestarii acestor aspecte de catre angajator prin Adeverinta nr. z/30.03.2022 si Adeverinta nr. v/29.06.2022, din Adeverinta nr. m/07.09.2022, emisa de Casa Nationala de Pensii Publice - Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare, intocmita pe baza declaratiilor nominale transmise de angajatorul Institutul X , reiesa faptul ca angajatorul nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile cu privire la depunerea declaratiilor nominale in ceea ce priveste stagiul de cotizare si contributia de asigurari sociale.


La data de 04.08.2022, Reclamanta a inregistrat la Casa sectoriala de pensii Sector 3 cererea de pensionare anticipata inregistrata, iar prin Decizia nr. y Casa de pensii a respins cererea Reclamantei.


Astfel, Tribunalul Bucuresti a fost investit cu un conflict de munca avand la baza rectificarea declaratiilor care atestau stagiul de cotizare in conditii normale fata de cel in conditii deosebite.


In drept, instanta a aratat ca potrivit art. 7 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede urmatoarele: "(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, precum si asiguratii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altii decat cei care depun declaratie individuala de asigurare, denumite in continuare angajatori sau entitati asimilate angajatorului, cat si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organul fiscal central, declaratia nominala de asigurare. (2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa."


Din inscrisurile aflate la dosar, a reiesit fara putinta de tagada, ca paratul nu si-a indeplinit obligatiile legale de depunere a tuturor inscrisurilor cu privire la incadrarea reclamantei in grupa a Il-a de munca/conditii deosebite de munca, prejudiciind-o astfel pe reclamanta. A


Anexele depuse de parata nu faceau dovada inregistrarii acestor declaratii nominale de asigurare la organul fiscal competent.


Contrar acestor inscrisuri, adeverinta emisa de Casa de Pensii a constituit o proba contrara acestor inscrisuri de care s-a prevalat parata si a facut dovada ca in evidentele organelor fiscale reclamanta ar fi realizat munca in conditii normale de munca .


Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea nr. 226/2006 a prevazut ca, pentru perioada cuprinsa intre 01.04.2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi (16.06.2006), nu se datoreaza diferenta dintre cota de contributtie de asigurari sociale datorata de angajator pentru si cea declarata de catre acesta.


Pe de alta parte, incepand de la 01.04.2001, cotele de contributie de asigurari sociale datorate de salariati au fost de 11,67% pana la 01.01.2003, de 9,5% de la aceasta data pana la 1.02.2009 si de 10,5% dupa aceasta data, indiferent daca acestia isi desfasurau activitatea in conditii normale, deosebite sau speciale, in acest sens fiind mai multe dispozitii legale.


De vreme ce cotele contributiei de asigurari sociale datorate de salariati au fost aceleasi pentru conditii normale, deosebite si speciale, diferind doar contributia datorata de angajator, chestiunea de fapt a nedepunerii declaratiilor nominale rectificative de catre acesta din urma nu poate fi opusa fostului salariat, neimplicand vreo obligatie din partea acestuia.


Prin urmare, paratului i-a revenit obligatia de a depune declaratiile nominale rectificative privind incadrarea in conditii deosebite de munca pentru perioada 01.04.2007-01.02.2008 si pentru perioada 01.02.2013-01.01.2022, atestata potrivit adeverintei nr. v/29.06.2022 ca fiind realizata in conditii deosebite de munca si, implicit, de a plati in beneficiul reclamantei contributiile sociale aferente, astfel ca va obliga parata la depunerea declaratiilor rectificative privind incadrarea in conditii deosebite de munca a reclamantei pentru perioada 01.04.2007-01.02.2008 si pentru perioada 01.02.2013 01.01.2022.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    Munca in medii periculoase    conditii speciale de munca    Munca in conditii extreme de temperatura    Munca in conditii de zgomot    Munca in conditii de iluminare slaba    Munca in conditii de presiune    Munca in conditii de inaltime    Munca in conditii de izolare    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Nu se poate acorda grupa a I-a de munca atata timp cat angajatorul in carnetul de munca a inteles sa respecte criteriile stabilite de incadrare in grupa a I-a si a II-a
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 44/2017, in sedinta publica din 11 ianuarie 2017

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012Articole Juridice

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare
Sursa: MCP Cabinet avocati