din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare

  Publicat: 19 Dec 2023       598 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
In ceea ce priveste dreptul angajatorului �sa sanctioneze sever cumulul de abateri disciplinare ale unui salariat�, art. 250 din Codul muncii prevede faptul ca �angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: (�) e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta�.


Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.

Departe de a ingradi dreptul angajatorului de a sanctiona ``sever`` un salariat pentru savarsirea de abateri disciplinare repetate, Codul muncii stabileste si modalitatea legala de a dispune o astfel de sanctiune: prin luarea in considerare, la emiterea unei decizii de sanctionare disciplinara, a eventualelor abateri disciplinare savarsite anterior, ci nu prin dubla sanctionare a unui salariat pentru aceleasi presupuse abateri disciplinare.


In speta ce urmeaza a fi prezentata, se vor analiza premisele de aplicare ale Regulamentul Intern al institutiei publice care presupun o incalcare a principiului non bis in idem impunand dubla sanctionare a acelorasi fapte: o sanctionare initiala prin decizia care constata abaterea disciplinara si una ulterioara, prin decizia de desfacere disciplinara a contractului individual de munca .


In fapt, reclamanta a fost incadrata, prin Contractul individual de munca, in cadrul unei institutii publice, pe perioada nedeterminata, pe functia de Arhivist Gradul I/2.


La incadrare, prin Contractul individual de munca, salariul de baza cuvenit reclamantei a fost stabilit intr-un cuantum brut de 4.696 lei, aferent functiei de Arhivist, Gradul I, Gradatia 0.


Desfasurarea raporturilor de munca ale reclamantei s-a realizat intr-un context conflictual, determinat de actiunile sicanatorii, abuzive, nelegale, ale superiorului ierarhic al acesteia.


Incepand cu data de 28.01.2019, reclamanta a inceput sa desfasoare efectiv activitatea in cadrul institutiei parate, avand initiativa mai multor proiecte cu un impact major asupra activitatii arhivei si indeplinindu-si in mod corespunzator atributiile stabilite prin Fisa Postului semnata la data de 23.01.2019.


Avand in vedere faptul ca pe parcursul desfasurarii raporturilor de munca au intervenit o serie de probleme ce perturbau activitatea acesteia, generate de atitudinea ostila a superiorului ierarhic, la data de 07.01.2020, reclamanta a depus la Registratura Generala a institutiei publice Adresa inregistrata cu nr. 8, prin care aducea in atentia Prezidiului acesteia relatia conflictuala cu superiorul sau direct.


Desi negate in repetate randuri de institutia angajatoare, actiunile hartuitoare ale superiorului la adresa reclamantei s-au desfasurat si au luat amploare de la momentul inregistrarii Adresei nr. 8, manifestandu-se printr-o serie de acte si decizii unilaterale ale angajatorului.


Astfel, la data de 06.02.2020, reclamantei i-a fost comunicata, ulterior contrasemnarii de catre Presedintele institutiei publice, Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale aferente perioadei 28.01.2019 - 31.12.2019, fiindu-i acordat, fara nicio motivare, calificativul ``Nesatisfacator``.


In acest context, angajatorul a refuzat, de asemenea, fara nicio justificare, achitarea catre reclamanta a tichetelor cadou, in cuantum de 1.500 de lei, cu ocazia Craciunului in anul 2019, sustinand ca nu pot fi acordate, dat fiind rezultatul evaluarii profesionale (desi nu exista nicio procedura sau reglementare de orice natura in acest sens).


De asemenea, in continuarea acestor abuzuri, reclamanta a fost sanctionata, succesiv, prin Decizia nr. 85 si Decizia nr. 88, cu doua avertismente scrise, a caror nelegalitate si netemeinicie a fost aratata in fata instantei de judecata, facand obiectul unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.


Sicanele si abuzurile carora le-a fost supusa reclamanta pe parcursul desfasurarii raporturilor de munca au culminat cu Decizia nr. 90 prin care reclamanta a fost sanctionata disciplinar cu avertisment scris.


Conform prevederilor art. 49 Ut. b) din Regulamentul Intern al institutiei publice A�constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca (...) savarsirea a 2 abateri disciplinare intr un interval de 12 luniA�", iar pentru aceste considerente, s-a dispus: ``incepand cu data de 05.10.2020 contestatoarea, arhivist gradul I in cadrul Serviciului Cancelarie (...) inceteaza raporturile de munca cu parata, conform prevederilor art. 61 Ut. a) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, pentru incalcarea prevederilor art. 49 Ut. b) din Regulamentul Intern al institutiei publice-aparat propriu``.


Desi institutia parata indica, in cuprinsul deciziei contestate, drept temei legal al acesteia art. 61 lit. a) din Codul muncii, care stabileste ca: ``angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care sin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere disciplinara grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii (...)", aceasta sanctiune a fost aplicata fara parcurgerea procedurii cercetarii disciplinare prealabile.


Desi, la data de 07.09.2020, reclamantei i-a fost comunicata Convocarea nr. 28 prin care i-a fost adus la cunostinta ca: ``in baza Deciziei Presedintelui institutiei publice nr. 72 s-a constituit Comisia de Cercetare Disciplinara Prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de dumneavoastra astfel: nerespectarea programului de lucru si parasirea tocului de munca in perioada 01.07.2020 08.07.2020 fara incunostintarea prealabila a sefului ierarhic superior; neindeplinirea sarcinilor de serviciu si nerespectarea termenelor stabilite de predare a lucrarilor solicitate (..)", cercetarea disciplinara desfasurata in intervalul 07.09.2020-15.09.2020 a avut ca obiect exclusiv presupusa neindeplinire de catre reclamanta a unor sarcini de serviciu si s-a finalizat cu sanctionarea acesteia cu avertisment scris, prin Decizia nr. 88.


Acest aspect rezulta si din analiza preambulului Deciziei nr. 88, prin care se indica Raportul Comisiei de cercetare disciplinara prealabila inregistrat cu nr. 3058.


Or, pe de alta parte, in preambulul Deciziei nr. 90, nu este indicata nici decizia institutiei parate prin care ar fi fost desemnata o comisie de cercetare disciplinara prealabila, nici vreun document rezultat din aceasta procedura, contestatoarea nefiind convocata la o astfel de intrevedere.


Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat instantei de judecata sa anuleze decizia de sanctionare disciplinara, repunerea partilor in situatia anterioara prin obligarea paratei la reintegrarea contestatoarei pe postul si functia ocupata anterior desfacerii disciplinare a contractului individual de munca si obligarea partii adverse la plata unei despagubiri egala cu salariile indexate.


Tribunalul a constatat ca sanctiunea aplicata prin decizia nr. 90 nu vizeaza o noua fapta savarsita de catre salariata, ci vizeaza cele trei fapte anterioare care fusesera sanctionate cu avertisment scris prin trei decizii de sanctionare distincte.


Potrivit art. 249 alin. 2 din Codul muncii, se instituie principiul non bis in idem, stipulandu-se ca: ``pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune."


Or, pentru fiecare dintre cele trei abateri disciplinare, s-a aplicat cate o sanctiune astfel:


-pentru nerespectarea programului de lucru si a regulilor de comportament in relatia cu seful ierarhic superior, prin lipsa de respect si de consideratie, manifestand atitudine neconcilianta, s-a aplicat sanctiunea avertismentului seris prin Decizia nr. 246;


- pentru nerespectarea regulilor in relatia cu superiorii ierarhici, cat si parasirea locului de munca pentru o perioada mai mare de 15 minute fara instiintarea si acordul scris prealabil al sefului ierarhic direct, s-a aplicat sanctiunea avertismentului scris prin Decizia nr. 85;


-pentru refuzul de a indeplini sarcinile de serviciu trasate si nerespectarea termenelor de realizare impuse, precum si pentru insubordonare si nerecunoasterea ierarhiei prevazuta in documentele interne ale institutiei, s-a aplicat sanctiunea avertismentului scris prin Decizia nr. 88.


A veni ulterior sanctionarii pentru aceste trei abateri disciplinare cu o noua sanctiune pentru aceleasi trei fapte, echivaleaza cu incalcarea principiului non bis in idem, potrivit caruia nu se pot aplica doua sau mai multe pedepse pentru aceeasi fapta .


In situatia in care s-ar fi savarsit o a patra abatere disciplinara si in cadrul cercetarii disciplinare s-ar fi ajuns la concluzia ca aceasta trebuie sanctionata, in cadrul individualizarii pedepsei, s-ar fi putut tine seama de faptul ca anterior mai fusesera savarsite si alte fapte care s-au soldat de asemenea cu sanctiune disciplinara, indiferent de natura sanctiunii.


Insa, nu este cazul spetei de fata, unde s-a aplicat o noua sanctiune pentru aceleasi trei fapte care fusesera anterior sanctionate.


Pentru aceste considerente, Tribunalul a dispus admiterea contestatiei, anularea Deciziei nr. 90 emisa de parata pentru incalcarea dispozitiilor art. 249 alin. (2) din Codul muncii.


Aceeasi solutie a fost mentinuta si de Curtea de Apel Bucuresti care analizand actele si lucrarile dosarului, a respins apelul formulat de institutia publica.


In concluzie, daca se constata ca un salariat a savarsit mai multe abateri disciplinare, aceasta poate constitui o circumstanta in individualizarea sanctiunii, putandu-se ajunge pana la sanctiunea cea mai severa permisa de lege, astfel cum dispune si art. 61 lit. a) din Codul muncii, dar in procedura sanctionarii abaterilor respective sau a ultimei abateri, iar nu in mod distinct, asa cum a procedat parata.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti


Citeşte mai multe despre:    sanctionare disciplinara    cercetare disciplinara    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati