birou de mediator cristina sirbu din popesti leordeni: prin mediere se soluționeaza cu ajutorul unui mediator un conflict, pe cale amiabilă, între două sau mai multe părți. procedura medierii reprezintă o negociere

birou de mediator cristina sirbu

 
Prin mediere se soluționeaza cu ajutorul unui mediator un conflict, pe cale amiabilă, între două sau mai multe părți. Procedura medierii reprezintă o negociere asistată de o terță persoană (mediator), imparțială și neutră, care ajută părțile să identifice soluții proprii de rezolvare a litigiului dintre ele.
In cadrul biroului nostru veti beneficia de srvicii de mediere profesionale in urmatoarele domenii:
 • în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
 • în materia dreptului familiei, în cazul neînțelegerilor dintre soți privitoare la:
  • continuarea căsătoriei;
  • partajul de bunuri comune;
  • exerciţiul drepturilor părinteşti;
  • stabilirea domiciliului copiilor;
  • contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
  • orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
 • în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
 • în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
 • în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
 • în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă;

 
  Persoana de contact: bucur
  Judetul: Ilfov
  Localitatea: popesti leordeni
  Adresa: eclipsei , nr 62
    0756325461
    mediatorsirbu@yahoo.ro

*

*

*