Birou de Mediator - Daniela V. Ștefănescu din Bucuresti: bm - daniela v. ștefănescu își desfasoara activitatea în baza prevederilor legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator cu modificăr

Birou de Mediator - Daniela V. Ștefănescu

 
BM - Daniela V. Ștefănescu își desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere, precum și a Hotărârilor Consiliului de Mediere.

În baza Hotarârii nr. 808/16.09.2012 a Consiliului de Mediere, titularul Biroului este autorizat și se dispune înregistrarea BM - Daniela V. Ștefănescu în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziția 3624, precum și înscrierea în Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere și publicat în Monitorul Oficial al României.

BM - Daniela V. Ștefănescu oferă servicii de mediere pentru orice tip de dispute și litigii în București, precum și în alte localități, cu programare prealabilă.

BM - Daniela V. Ștefănescu desfașoară medieri în limba română și engleză, oferă consultanță juridică în materie, studiu și analiză integrata de conflict, facilitarea comunicării dintre părți, informare gratuita si consiliere despre si in materie de mediere, facilitare în încheierea de acorduri prin intermediul negocierii asistate, redactare documente, încheiere de contracte pentru rezolvare de conflicte etc.

 
  Persoana de contact: Daniela V. Ștefănescu
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Aleea Barajul Lotru , nr. 6, bl. N8, sc. B, ap. 73
    0766246736
    daniela.stefanescu73@gmail.com
    www.http://mediatordanielastefanes

*

*

*