Avocat Lacrima Ciorbea din Bucuresti: serviciirnde consultanță juridică, redactarea de actiuni, apeluri,rnrecursuri, cereri, memorii, în materie civilă, proprietate,rncomercial, dreptul afacerilor,

Avocat Lacrima Ciorbea

 

Serviciirnde consultanță juridică, redactarea de actiuni, apeluri,rnrecursuri, cereri, memorii, în materie civilă, proprietate,rncomercial, dreptul afacerilor, contencios administrativ, dreptulrnmuncii, drept penal atât persoanelor juridice cât și angajațilorrnacestora, precum și persoanelor fizice, cetățeni români saurnstrăini.

rn

Asigurămrnasistență și reprezentare juridică la judecătorii, tribunale,rncurtile de apel și Inalta Curte de Casatie si Justiție, în cauzerncivile, penale, proprietate, comercial, dreptul afacerilor,rncontencios administrativ, dreptul muncii, drepturile fundamentale alernomului, precum și la CurtearnConstituțională a României și Curtea Europeană arnDrepturilor Omului.

rn

Serviciilernde consultanță și asistență juridică în domeniul tranzacțiilorrnimobiliare, achiziții și fuziuni sunt asigurate de către cei doirnparteneri ai societății.

rn

Pentrurnpersonalul angajat al entităților juridice, firme, asociații,rnfundații,etc., onorariul de consultanță, precum și pentrurncelelalte servicii poate fi achitat și de către angajator.


 
  Persoana de contact: Lacrima Ciorbea
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Str. Blanari, , nr.23, etajul2, sector 3
    0745840852
    0213134230
    lacrimaciorbea@gmail.com
    www.ciorbea-ciorbea

*

*

*