Cabinet de Mediator Irimias Dan - Andrei din Calarasi: rnrnmedierearneste o procedura eficienta si necostisitoare de soluționare a conflictelor prinrncare se evita apelarea la judecata obisnuita. la mediere, partile

Cabinet de Mediator Irimias Dan - Andrei

 
rnrn

Medierearneste o procedura eficienta si necostisitoare de soluționare a conflictelor prinrncare se evita apelarea la judecata obisnuita. La mediere, partile sunt asistaternde un tert instruit si competent rnmediatorul. Acesta facilitează comunicarea, reconcilierea si negocierea,rnastfel incat partile sa ajunga de comun acord la o soluție convenabila.

rnrn

Avantajele procedurii de mediere fata dernjudecata obișnuita .

rnrn

1. Data desfasurarii ședinței/ședințelorrnde mediereședințelernde mediere se desfasoara in date stabilite de comun acord si in care se tinerncont de dorintele partilor corelate bineînțelesrncu agenda mediatorului. In instanțarnprimul termen de infatisare poate fi si la 6 luni de la momentul depuneriirndosarului .

rnrn

Pentru a venii in întâmpinarea persoanelorrnfizice sau juridice care au o agenda incarnata, Birou de Mediator Irimias DanrnAndrei organizează ședințe de informare si de mediere, inclusiv in week-end.

rnrn

2. Durata unei mediericel mai des, procedura de mediere se finalizeazărncu succes in doar câteva ore, din prima ședința. Daca sunt necesare ședințernsuplimentare de mediere – acest lucru fiind rar, acestea urmează sa fiernorganizate la date convenabile tuturor partilor implicate, de regula a doua zi. In instanța aceasta procedura se poate întindernpe durata mai multor luni, chiar ani.

rnrn

4. Costul medieriiFata de procedura judiciara, medierearnimplica mult mai puține costuri. Rezolvarea litigiului pe calea medieriirnevita cheltuieli cu diversele taxe sau onorarii ce sunt percepute in faza dernjudecata .Onorariul mediatorului, ca sirnalte costuri care pot apărea pe parcursul medierii, sunt impartite in generalrnin mod egal intre parti, fapt ce duce la o reducere a cheltuielilor cu 50%.

rnrn

Onorariilernpercepute de Birou de Mediator Irimias Dan Andrei sunt moderate si suntrncalculate in funcție de complexitatea cazului.

rnrn

5. Lipsa riscurilor. In procesul de mediere nu exista riscuri.rnFiecare participant se poate retrage oricând si nu poate fi obligat sa accepterno soluție cu care nu este in totalitate de acord.

rnrn

6. Confidențialitatea procedurii de mediere.rnMedierea este un proces complet privat, la care doar partile (si, după caz, avocațiirnacestora) au acces. Mediatorul este obligat prin lege sa nu divulge nicio informațiernlegata de cele discutate la mediere, iar partile sunt ținute la confidențialitaternprin contractul de mediere.

rnrn

7. Rezultat este echitabil .Urmândrnprocedura medierii, dvs. si cealaltă parte va dați concursul pentru a ajunge larnun acord si, in marea majoritate a cazurilor, se ajunge la un compromis reciprocrnavantajos. Totuși, daca nu sunteți mulțumit(a) de rezultat, nimeni si nimic nurnva obliga sa semnați un acord de mediere. Este, deci, imposibil ca prin medierernun rezultat sa fie atins împotriva voinței dvs.

rnrn

8. Medierea se adresează unui spectru larg dernconflicte. Medierea, ca procedura, nu are practic decât puține limite. Astfel, pernlanga litigiile ce sunt pe rolul instanței judecătorești in materie civila,rncomerciala, de familie, in materie penala (parțial), litigii de munca (parțial),rnmedierea poate fi aplicata practic in orice domeniu: asigurări,rninvatamant, mediu, bancar, medicina, discriminare etc., având o adresabilitate întinsarnsi cu posibilitati de aplicare in principiu nelimitate

rnrn9. ObligativitatearnAcordului prin mediere, pentru parti. Acordul de Mediere este un act curnefecte similare unei hotărâri judecătorești. Daca una din parti nu îl respecta,rncealaltă parte poate obține in termen scurt executarea silita a obligațiilorrnasumate la mediere.

 
  Persoana de contact: Irimias Dan Andrei
  Judetul: Calarasi
  Localitatea: Calarasi
  Adresa: Stirbei - Voda , nr. 5, bl. K1 (boc Posta 4), sc. 6, et. 3. ap. 10
    0723385847
    mediatorcalarasi@yahoo.com
    www.mediatorcalarasi.ro

*

*

*