Institutul Pentru Dezvoltarea Medierii din Bucuresti: aboutpersoana juridica de drept privat, de sine statatoare, neguvemamentala, nonprofit si apolitica ce functioneaza potrivit prevederilor legii referitoare la a

Institutul Pentru Dezvoltarea Medierii

 
About
Persoana juridica de drept privat, de sine statatoare, neguvemamentala, nonprofit si apolitica ce functioneaza potrivit prevederilor Legii referitoare la asociatii si fundatii, OG nr. 26/31.01.2000, emisa de Guvemul Romaniei.
Mission
Institutul Pentru Dezvoltarea Medierii promoveaza procedura medierii,, precum si formarea si pregatirea profesionala continua a mediatorilor.
Description
Promoveaza si sprijina , studiul si practica medierii prin organizarea de programe si cursuri de specialitate pentru pregatirea si perfectionarea mediatoriilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.;
Sprijina popularizarea medierii in ROMANIA;
Informari , forumuri etc. in vederea aprofundarii si intelegerii procedurii de mediere ;
Asigura resursele materiale si financiare necesare activitatii de mediere;
ProductsCursuri formare mediatori; Pregatire profesionala a mediatorilor autorizati; Asociatie profesionala mediatori; Promovarea procedurii de mediere ca parte a sistemului de justitie;


Adresa web: www.institutulpentrudezvoltareamedierii.ro

 
  Persoana de contact: Eugen Ghetau
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Henri Coanda , 35, ap. 3
    0748222882
    (+40) 318.173.165
    IDM.office@yahoo.ro

*

*

*