consilier juridic Roxana Marin din Bucuresti: drept civil: - consultanţă şi redactare contracte; - asistenţă şi reprezentare juridică în litigii privind:- recuperările de creanţe;- rezilierea şi rezoluţiu

consilier juridic Roxana Marin

 
consilier juridic Roxana Marin Poza DREPT CIVIL:

- consultanţă şi redactare contracte; - asistenţă şi reprezentare juridică în litigii privind:

- recuperările de creanţe;- rezilierea şi rezoluţiunea contractelor;- executarea silită, etc.

DREPT COMERCIAL:

- activitatea curentă a societăţilor - recuperarea creanţelor;- somaţia de plată;

- concilierea; - întocmirea, redactarea şi atestarea contractele comerciale; - tranzacţii comerciale şi societare complexe;- medierea şi concilierea conflictelor între asociaţi , acţionari şi partenerii comerciali;- procedura insolvenţei şi lichidării;
- litigiile referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale,concurenţă comercială;"
- negocierile pentru încheierea contractelor, etc.
DREPT SOCIETAR:

- înfiinţarea societăţilor comerciale indiferent de forma juridică (SRL,SA,SNC,SCS,SCA); - schimbarea sediului social; - înregistrarea şi autorizarea punctelor de lucru; - majorarea sau reducerea capitalului social; - cesiunea părţilor sociale; - înregistrarea modificărilor privind: obiectele de activitate, administratori, acţionari, puncte de lucru, sucursale,etc;

- cesiunea de acţiuni şi părţi sociale; - excluderea şi retragerea asociaţilor; - numirea, revocarea şi schimbarea de administratori;- fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale;
- modificarea obiectelor de activitate;- schimbarea denumiri societăţilor comerciale;
- conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale,hotărârilor Aga, etc.

DREPTUL MUNCII

-reprezentare juridică înrnprivinţa diverselor litigii generate de raporturile de muncă

ACTIVITATEA DE RECUPERARE A CREANŢELOR

-atât pe cale amiabilă, prin concilieri, tranzacţionări, medieri, cât şi prin proceduri judiciare (acţiuni judecătoreşti, executări silite, sechestre asiguratorii, etc.).

Debitorii urmăriţi pot fi persoane fizice sau persoane juridice, iar creanţele pot fi atât civile,cât şi comerciale

 
  Persoana de contact: Roxana Marin
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: Cetatea Histria , nr 10, bl A2, sc E, ap 66
    roxana.marin@mediationoffice.ro
    www.roxana@mediationoffice.ro

*

*

*