DACOMA CAR SRL din Galati: cadastru - lucrari de cadastru - intabulare:rnrncadastru - documentatie pentru atribuire numar cadastral si inscriere in cartea funciara;rncadastru - intocmire

DACOMA CAR SRL

 
DACOMA CAR SRL  Poza CADASTRU - Lucrari de cadastru - intabulare:rnrnCadastru - Documentatie pentru atribuire numar cadastral si inscriere in Cartea Funciara;rnCadastru - Intocmire relevee constructii;rnCadastru - Intocmire documentatie tehnica in vederea dezmembrarii ( lotizarii ) sau comasarii ( alipirii ) corpurilor de proprietate;rnCadastru - Inscrierea in Cartea Funciara unei constructii noi;rnCadastru - Intocmire documentatie tehnica pentru obtinere aviz numar postal;rnCadastru - Studiu Topografic pentru obtinere Autorizatie de Construire, Cerificat de Urbanism;rnCadastru - Documentatie cadastrala pentru dobandirea dreptului de proprietate prin ordinul prefectului;rnCadastru - TrasarirnCadastru - Planuri parcelarernCadastru - Documentatii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol;rnCadastru - Actualizari sau Reconstituiri Carti funciare ( vechi / pierdute / distruse sau sustrase)rnrnTOPOGRAFIE - Documentatii topografice pentru:rnrnServicii topografice necesare sistematizarii terenurilor intravilane sau extravilane;rnIntocmire planuri cotate;rnIntocmire profile longitudinale / transversale ale terenurlui;rnStudiu topografic pentru proiectare constructii civile;rnGenerare modele digitale ale terenului;rn rnServicii topografie destinate proiectarii in diverse domenii;rnStudiu topografic pentru proiectare si reabilitare cai de comunicatii;rnRetele geodezice determinate prin tehnologie GPS | Trasari GPS;rnLucrari topografice destinate telefoniei mobile;rnLucrari topografice - studii topo destinate construirii unui parc eolian;rnRidicari topografice pentru obtinere aviz PUD PUG PUZ;rnVerificari suprafete de teren | Intarusare | Limite de proprietate;

 
  Persoana de contact: Paula Busuioc
  Judetul: Galati
  Localitatea: Galati
  Adresa: Regiment 11 Siret , nr.29bis C37 ap.24
    0737.318.42
    0236495687
    contact@masuratori-cadastru.ro
    www.masuratori-cadastru.ro

*

*

*