Avocat Eremia(Bordeianu) Ana-Maria din Constanta: experienta in : penal, civil (inclusiv familiei), contencios, contraventional

Avocat Eremia(Bordeianu) Ana-Maria

 

Experienta in : penal, civil (inclusiv familiei), contencios, contraventional

 
  Persoana de contact: Eremia Ana
  Judetul: Constanta
  Localitatea: Constanta
  Adresa: Blv. Tomis, nr. 41 , Constanta, Blv. Ferdinand 87
    0721963604
    ionescuaniela@yahoo.com

*

*

*