avocat Carmen Leon din Bucuresti: drept civil-redactare/avizare contracte civile si acte aditionale la contracte civile; -redactare/avizare orice alte acte juridice civile; -asistenta si repreze

avocat Carmen Leon

 
avocat Carmen Leon Poza

Drept Civil

-redactare/avizare contracte civile si acte aditionale la contracte civile;

-redactare/avizare orice alte acte juridice civile;

-asistenta si reprezentare în fata notarului public;

-recuperare debite;

-asistenta si reprezentare în litigii civile de orice natura;

-asistenta si reprezentare în faza de executare silita;

-asistenta si reprezentare în proceduri necontencioase;

-asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj;

-mediere conflicte, conciliere;

-asistenta în cadrul negocierilor;

-litigii banci: comisioane si clauzernabuzive


. Dr. Familiei

-actiuni de divort;

-pensie de intretinere;

-partaj;

-redactare si consultanta conventii matrimoniale, separatie patrimonii,rndobandire bunuri comune in cote procentuale;

-actiune in tagada paternitatii si in stabilirea paternitatii;

-incredintare / reincredintare minorș


•Drept Comercial

-înfiintari societati comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) si asociatii familiale;

-recuperare creante comerciale;

-autorizare persoane fizice;

-redactare si certificare contracte de societate si statute de societati comerciale;

-redactare si certificare acte aditionale;

-înregistrare mentiuni;

-înfiintare puncte de lucru, filiale, reprezentante etc.;

-reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului;

-asistenta juridica în cazul lichidarii judiciare;

-asistenta si reprezentare în fata lichidatorilor judiciari si a judecatoruluirnsindic;

-consultanta juridica în activitatea curenta;

-redactare/avizare contracte comerciale;

-asistenta în cadrul negocierilor;

-asistenta si reprezentare în litigii comerciale;

-asistenta si reprezentare în faza de executare silita;

-asistenta si reprezentare în proceduri necontencioase;

-asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj comercial;

-mediere conflicte, conciliere;

-realizare/avizare proiecte de finantare (programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subventionate etc.);


•Drept contraventional

•consultanta juridica si reprezentarea clientilor in litigii impotriva proceselor verbale de contraventie din domeniul rutier


Dreptul de Proprietate Industriala si Intelectuala


-Inregistrare marci, sigle, indicatii geografice la O.S.I.M

-Consultanta/reprezentare instanta in materia drepturilor proprietatiirnintelectuale


Drept Locativ

-Reintegrari, evacuari, chirii, reziliere contracte;


Dreptul Muncii


-desfacerea contractului de munca;

-recuperarea prejudiciilor patrimoniale produse de angajat;

-contracte de munca( individuale, colective, etc);

-fisa postului;

-regulament de ordine interioara;

-litigii de munca;


Contencios Administrativ

- Actiuni indreptate impotriva autoritatilor publice centrale sau locale;


Proprietati imobiliare

-verificarea legalitatii actelor de proprietate

-redactarea documentelor pt. inchirierea proprietatii


Alte Servicii

-Reprezentare instanta Asociatii dernproprietari;

-Consultanta juridica si indrumare;

-Redactare si atestare contracte civile si comerciale, acte constitutive, acternaditionale, cesiuni, declaratii, contracte de comodat, contracte de imprumut, contracte de inchiriere;

-Supralegalizarea actelor(apostilare) ;

-Completarea cererii adresata Curtii Europene a Drepturilor Omului;

-atestare identitate parti.

Reprezentare in procesele privind ridicarea abuziva a autoturismelor

Recuperarirntaxe de poluare – Lg. 9/2012, timbrul de mediu

Re/dobandire cetatenie romana

Reprezentam Asociatiile de Proprietari pentru a-si recupera debitele membrilor ei. Abonamente. Reduceri.

InfiintarernFirma in regim de urgenta rn(onorariu, fara taxe Registrul Comertului).

Redactare (act constitutiv, contract comodat sediu, declaratii, cereri Registrul Comertului)

Infiintare ONG (asociatie, fundatie, club sportiv)

Infiintare firma

Inregistrare PFA si Intreprinderi individuale

Extindere obiect de activitate CAEN

Suspendare activitate

Schimbare sediu social

Schimbare administrator

Cesiune parti sociale

Majorare capital social

Schimbare denumire/emblema firma

Schimbare activitate principala a societatii

Actualizare date identificare fondatori

Prelungire mandat administrator

Prelungire sediu social

Prelungire durata de functionare societate

Schimbare sediu social

Deschidere/radiere punct de lucru

Dizolvare voluntara firma

Fuziune/divizare firma

Mentiuni schimbare date de identificare ale asociatilor

Indreptare eroare materiala

Consultanta juridica

Atestare acte de catre avocat

Certificat constatator

Reprezentam absolventi ai Universitatii Spiru Haret in proces cu MECTS si USH, pentru obligarea USH /MECTS sa emita diplome

Recuperari creante - Onorarii in functie de suma de recuperat


 
  Persoana de contact: av. Carmen Leon
  Judetul: Bucuresti
  Localitatea: Bucuresti
  Adresa: str. Echinoctiului nr. 75 , sector 5
    0723646221
    avocat_leon@yahoo.com
    www.consult-juridic.ro

*

*

*