Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CRITERIILE GENERALE, Actualizate 2018, de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

CRITERIILE GENERALE, Actualizate 2018, de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

  Publicat: 11 Oct 2018       2159 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
CRITERII GENERALE, Actualizate 2018, din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

Publicate in Monitorul Oficial numarul 768 din data de 1 noiembrie 2011

Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act adoptat de organele de stat,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat .

Articolul 2
Acordarea burselor mentionate la art. 1 reprezinta o forma de sprijin material, vizand atat protectia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.

Articolul 3
(1)Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(2)Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

Articolul 4
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


CAPITOLUL II: Criterii generale de acordare a burselor

Articolul 5
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, numite in continuare burse, sunt: burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.

Articolul 6
(1)Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:
a)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS;
b)s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale;
c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.
(2)Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/concursurilor pentru care se acorda bursele de performanta mentionate la alin. (1) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.
(3)Bursele de performanta obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1).
(4)Pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare.

Articolul 7
Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, in functie de rezultatele obtinute la invatatura.

Articolul 8
(1)Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:
a)au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional;
b)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MECTS;
c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.
(2)Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional.
(la data 16-mar-2012 Art. 8, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 3470/2012 )
(3)Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.
(4)Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si a competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizata si va fi facuta publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.
(5)Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acorda pe perioada anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).
(6)In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.

Articolul 9
(1)Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa .
(2)Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor.

Articolul 10
Afişează CRITERIILE GENERALE, Actualizate 2018, de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Burse    Burse 2018    Burse 2019    Burse de ajutor social    burse de performanta    burse de merit    burse de studiuComentează: CRITERIILE GENERALE, Actualizate 2018, de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat
Jurisprudenţă

Indeplinirea atributiilor de serviciu in mod corespunzator. Inexistenta prejudiciului in patrimoniul salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 96/2016 din 20.01.2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Limitele de judecata ale cererii de apel
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 721 din 4 martie 2015

Conditii de admisibilitate din perspectiva sintagmei „lucru cerut” in cazul revizuirii intemeiate pe dispozitiile art. 322 pct. 2 din VCPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1412 din 21 mai 2015

Lipsa cererii exprese de rambursare anticipata a creditului. Constatare incetare valabilitate contract de credit bancar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR. 9 din 16.01. 2013

Contract de credit. Actiune in constatarea caracterului abuziv al unor clauze
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia 686 din 21 februarie 2013

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Daune cominatorii. Restituire in natura teren
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 321 din data 13.11.2009

Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.1122 din 21 februarie 2003Articole Juridice

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert – aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Clauza cuprinsa intr-un contract de imprumut care prevede rambursarea sumei imprumutate in moneda straina in care a fost acordat imprumutul nu constituie in mod necesar o clauza abuziva
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Fabricantul unui aparat medical cu defecte trebuie sa ramburseze costurile aferente inlocuirii sale
Sursa: Euroavocatura.ro

Cat costa sedinta de informare despre mediere?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele ANAF valabile fara semnatura si stampila
Sursa: EuroAvocatura.ro

O legislatie nationala poate prevedea nulitatea unui contract incheiat intre un consumator si un comerciant care cuprinde o clauza abuziva daca astfel se asigura o mai buna protectie a consumatorului
Sursa: EuroAvocatura.ro