Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Analiza conditiilor platii nedatorate nu se poate realiza decat prin raportare la vointa reala a partilor si la inscrisurile care au fundamentat decizia angajatorului de acordare a unor indexari salariale

Analiza conditiilor platii nedatorate nu se poate realiza decat prin raportare la vointa reala a partilor si la inscrisurile care au fundamentat decizia angajatorului de acordare a unor indexari salariale

  Publicat: 18 Jun 2021       349 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I.- Sectia Civila la data de 12.11.2018, reclamanta C.Nationala De T. a. R.T.SA, in contradictoriu cu paratul O.G. a solicitat sa se dispuna obligarea paratului la restituirea sumei de 624 lei (cuantumul net al indexarii), reprezentand drepturi salariale nedatorate, precum si obligarea paratului la achitarea cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze .

(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte dintr-un proces
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reclamanta si-a intemeiat actiunea pe art. 256 din Legea nr. 53/2003 si pe celelalte dispozitii legale invocate in cerere .


SolutionEƒnd cauza prin sentinta civilCŽ nr. 1649 din data de 24 mai 2019, Tribunalul I. a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta C.Nationala de T. a. R.T.SA in contradictoriu cu paratul O.G., ca neintemeiata.


Pentru a pronunta aceastCŽ hotCŽrEƒre, Tribunalul a retinut in fapt si in drept urmatoarele:


Prin cererea de chemare in judecata reclamanta sustine ca paratul a incasat suma de 624lei, reprezentand drepturi salariale nedatorate, astfel cum au fost constatate de Curtea de Conturi prin Decizia nr. III/5/04.04.2016.


Tribunalul a avut in vedere dispozitiile art. 256 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) potrivit cu care salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie. A mai constatat Tribunalul ca reclamanta nu a depus nici un inscris in sustinerea cererii de chemare in judecata . Or, potrivit dispozitiilor art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro): `` Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.``


Fata de aceste considerente, Tribunalul a respins cererea, ca neintemeiata.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal, reclamanta C.Nationala de T. a. Romane - T.SA, solicitEƒnd admiterea apelului cu consecinta admiterii cererii de chemare in judecata si obligarea intimatului la achitarea cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cereri.


In motivare, s-a arCŽtat cCŽ apelanta est e indreptatita la restituirea sumei de 624 lei achitata intimatului.


Potrivit fluturasului de salariu, apelanta a achitat intimatului suma bruta de 890 lei (624 lei net) reprezentand sume acordate cu titlu de indexare anuala a inflatiei pentru perioada ianuarie - septembrie. Cuantumul brut al acestei plati este evidentiat in cuprinsul fluturasului de salariu in coloana ``Adaugari``, din care au fost retinute contributiile datorate.


Desi intimatul nu a contestat ca a incasat sumele solicitate spre restituire, prima instanta a dispus respingerea cererii ca neintemeiata.


Platile reprezentand indexari salariale pentru perioada ianuarie-septembrie 2015 nu isi gasesc justificare in Contractul Individual/Contract Colectiv de Munca, Contractul Colectiv de Munca 2015 - 2017 producand efecte incepand cu luna octombrie 2015.


In acest sens sunt si constatarile Curtii de Conturi din Decizia nr. III/5/04.04.2016.


In lipsa unui temei legal sau contractual care sa justifice acordarea sumelor reprezentand indexari salariale pentru perioada ianuarie - septembrie 2015, platile efectuate cu acest titlu catre intimat, si care se regasesc in fluturasul de salariu, in coloana ``Adaugari`` - sume brute din care au fost retinute contributiile, reprezinta plata nedatorata potrivit art. 256 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), coroborat cu art. 1341 din Codul civil.


Nu s-a formulat E‹ntEƒmpinare E‹n cauzCŽ.


Examinand motivele de apel formulate fata de hotararea atacata si probele administrate in cauza, cercetand pricina in limitele prevazute de art. 477 si urmatoarele Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Criticile apelantei vizeaza faptul ca, desi intimatul nu a contestat ca a incasat sumele solicitate spre restituire, prima instanta a dispus respingerea cererii ca neintemeiata, intrucat, in lips a unui temei legal sau contractual care sa justifice acordarea sumelor reprezentand indexari salariale pentru perioada ianuarie - septembrie 2015, platile efectuate cu acest titlu catre intimat si care se regasesc in fluturasul de salariu, in coloana ``Adaugari`` - sume brute din care au fost retinute contributiile, reprezinta plata nedatorata potrivit art. 256 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), coroborat cu art. 1341 din Codul civil.


Referitor la sustinerea apelantei conform careia instanta de fond i-a respins actiunea, desi intimatul nu a contestat ca a incasat sumele solicitate spre restituire, Curtea noteaza ca simpla imprejurarea ca partea adversa nu a formulat intampinare si nu a contestat incasarea sumelor respective nu justifica aprecierea de plano ca intemeiate a pretentiilor reclamantei si admiterea actiunii.


Conform art. 256 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), invocate de catre apelanta, ``Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.``, iar potrivit art. 1341 alin. 1 din Codul civil ``Cel care plateste fara a datora are dreptul la restituire .``


Plata nedatorata presupune executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria cuiva.


Apelanta sustine ca in luna septembrie 2015 a efectuat plata catre intimatCŽ a sumei de 624 lei net, reprezentand indexare anuala a inflatiei pentru perioada ianuarie - septembrie 2015, in lipsa unui temei legal sau contractual care sa justifice acordarea sumelor.


Se constata ca, in dosarul primei instante, reclamanta-apelanta nu a depus niciun inscris in sustinerea actiunii.


Din inscrisurile depuse in apel, respectiv contractul individual de munca incheiat cu parata, fluturasul de salariu pentru luna septembrie 2015, statul de plata pentru luna septembrie 2015, contractele colective de munca la nivel de unitate, inregistrate sub nr. x/06.07.2012 si nr. x/01.10.2015, acordul colectiv inregistrat sub nr. 5545/20.10.2014, actul aditional nr. 1 la acordul colectiv, acordul inregistrat sub nr. 5889/31.10.2014, acordul aditional nr. 1/04.07.2014 si Decizia nr. III/5/04.04.2016 emisa de Curtea de Conturi (integral), nu rezulta actul in temeiul caruia s-a dispus acordarea sumei de 624 lei si nici modalitatea de calcul a sumei reprezentand indexarea salariala.


Or, analiza existentei sau inexistentei temeiului legal sau contractual al acordarii acestei sume trebuie sa aiba ca punct de pornire situatia avuta in vedere la momentul la care s-a dispus indexarea, o astfel de analiza putand fi facuta doar prin prisma temeiurilor concrete retinute la acordarea indexarii, iar nu a unor temeiuri potentiale. Avand in vedere natura dreptului pretins a fi restituit, nu se poate sustine ca elemente care au determinat caracterul nedatorat al plati au aparut ulterior acesteia.


Prin urmare, analiza conditiilor platii nedatorate nu se poate realiza decat raportare la vointa reala a partilor si la inscrisurile care au fundamentat decizia angajatorului de acordare a indexarii. Mai mult, prin explicitarea modului de calcul, se apreciaza ca era necesar a se fi dovedit ca suma solicitata spre restituire reprezinta intocmai indexarea aplicata.


Cum din inscrisurile depuse nu rezulta contextul in care s-a decis acordarea sumei indexate, pentru a permite instantei verificarea acestor aspecte, sustinerile apelantei nu sunt de natura sa combata rationamentul judecatorului fondului.


Cat priveste Decizia nr. III/5/04.04.2016 emisa de Curtea de Conturi, Curtea constata ca aceasta nu face dovada situatiei de fapt pretinse, de vreme ce izvorul obligatiei debitorului nu il reprezinta actul de control al Curtii de Conturi, ci faptul juridic pe care il vizeaza obligatia de restituire .


Curtea retine ca si in etapa apelului apelanta avea obligatia de a-si proba sustinerile conform art. 10, art. 249, art. 254 alin. 6 Cod procedura civila si art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), cauza fiind solutionata si prin raportare la principiul disponibilitatii, ca element esential al desfasurarii procesului civil.


Fata de toate considerentele expuse anterior, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge apelul ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E:


Respinge apelul formulat de apelanta-reclamanta C.NATIONALA DE T. a. ROMANE T.SA, cu sediul in oras Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224F, judet I. si cu domiciliul procedural ales in vederea comunicarii actelor de procedura la SCA ``R. si R_``, cu sediul in municipiul Bucuresti, 18, intrarea B, etaj 6, sector 1, impotriva Sentintei civile nr. 1649 din data de 24 mai 2019, pronuntata de Tribunalul I.- Sectia Civila in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatul-parat O.G., domiciliat in .Caciulati, judet I., ca nefondat.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, astCŽzi, 03.12.2019.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5635/2019


Citeşte mai multe despre:    plata nedatorata    indexare salariala    stat de plata    drepturi salariale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune in restituirea unei plati nedatorate. Bilet la ordin emis in cursul procedurii insolventei. Consecinte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1274 din 7 iulie 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Toate elementele esentiale apte a da nastere raportului juridic obligational intre partile cauzei trebuie dovedite de angajator. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3028 din data de 05 Iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului pe calea de drept comun. Incetarea raportului de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 719 din data de 25.08.2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Contravaloarea pagubei recuperate de angajator prin acordul partilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 45/2019Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Raspunderea salariatilor pentru prejudiciul cauzat angajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Noul Cod Civil: Inceputul prescriptiei extinctive
Sursa:

Despre obligatii. Dispozitii generale (Art. 1.164 - Art. 1.165 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Plata nedatorata (Art. 1.341 - Art. 1.344 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro