Coordonator: Av. Marius-Catalin Predut
Acasa » Jurisprudenta » Drept Civil

Revendicare. Exceptia lipsei calitatii procesuale active

   din subsectiunea Drept Civil


Publicat 30 Aug 2012 1649 citiri

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin actiunea in revendicare inregistrata la aceasta instanta sub nr. .../253/2011 din 26.03.2011, reclamantii .............., au chemat in judecata pe paratul .........., solicitand obligarea acestuia sa le lasa in deplina proprie si posesie suprafata de 500 mp situata in intravilanul com. ........., Jud. Tulcea.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului si care cuprinde:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
(Assets) (1) Totalitatea bunurilor avand valoare comerciala detinute de catre o companie, institutie sau persoana fizica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala; mijloace de aparare invocate in cursul procesului penal, constand in stari de fapt sau de dretpt , susceptibile sa puna capat sau sa intrerupa cursul judecatii.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala; mijloace de aparare invocate in cursul procesului penal, constand in stari de fapt sau de dretpt , susceptibile sa puna capat sau sa intrerupa cursul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala; mijloace de aparare invocate in cursul procesului penal, constand in stari de fapt sau de dretpt , susceptibile sa puna capat sau sa intrerupa cursul judecatii.
(Assets) (1) Totalitatea bunurilor avand valoare comerciala detinute de catre o companie, institutie sau persoana fizica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ramura a dreptului Romaniei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.
Legea fondului funciar
(Assets) (1) Totalitatea bunurilor avand valoare comerciala detinute de catre o companie, institutie sau persoana fizica.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

Reclamantii si-au motivat actiunea aratand ca sunt proprietarii suprafetei pe care o revendica, in baza "actului de dare cu plata" din 26.05.1970 prin care Cooperativa Agricola de Productie Carcaliu le-a transmis contra sumei de 1000 ROL, reclamantei .......... si sotului ei ..........., proprietatea asupra terenului.
Se mai arata in actiune ca la data de 11.05.2001, a decedat ................. si ca au ramas mostenitori de pe urma acestuia, reclamantii conform anexei 24 emisa de Primaria Com. Carcaliu, jud. Tulcea, sub nr. ...din 19.05.2009 si a actelor de stare civila depuse in copii la dosar, odata cu cererea de chemare in judecata, alaturi de "actului de dare cu plata" din 26.05.1970.
Paratul .......... a depus la dosar intampinare in care a solicitat respingerea actiunii pe motiv ca reclamantii nu sunt proprietarii terenului revendicat, intrucat "actului de dare cu plata" din 26.05.1970, este rezolvit de drept cata vreme conform acestui inscris reclamantii dobandeau proprietatea sub conditia ca pana la data de 15.12.1970, sa construiasca pe acel teren casa de locuit, conditie care nu a fost indeplinita de catre reclamanti, pe acel teren paratul fiind cel care a construit casa cu care figureaza in evidentele fiscale din anul 1974.
In cauza, a fost administrata proba cu interogatoriul paratului, inscrisuri si martorii ........ si .......... (probe solicitate de reclamanti) dar si alte inscrisuri si martorii ....... si ........ ( probe solicitate de parat).
Totodata, in cauza a fost efectuata, la cererea reclamantilor, expertiza topografica concretizata in raportul de expertiza intocmit de expert ........
( aflat la filele 129-135 dosar), raport in care expertul a raspuns la obiectivele fixate respectiv : identificarea terenului revendicat cu precizarea posesorului actual al acestuia.
Intrucat in raportul de expertiza receptionat de O.C.P.I expertul ........a concluzionat ca delimitarea suprafetei de teren de 500 mp din "actul de dare cu plata" din 26.05.1970 nu ester posibila intrucat nu se mai respecta vecinatatile din act si acesta nu este insotit de o schita anexa din care sa reiasa dimensiunile terenului iar la fata locului s-a identificat o suprafata de 850 mp situata in T2, parcelele 111, 112 si 113, str. ..............., cu alte vecinatati pe laturile din N, S si E decat in actul din 1970, reclamantii si-au marit catimea obiectului cererii de la 500 mp revendicati initial la 850 mp, in sedinta publica din 28 iunie 2011.
In sedinta publica din 28 iunie 2011, paratul prin aparator a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, fata de actiunea acestora asa cum a fost marita catimea obiectului. La termen ulterior acordat, acelasi parat a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.
Ambele exceptii au fost puse in discutia partilor in sedinta publica din 27 iulie 2011. Paratul si-a motivat ambele exceptii prin aceea ca reclamantii, cata vreme nu sunt proprietarii suprafetei revendicate, nu pot promova actiunea in revendicarea terenului de 850 mp.
In temeiul dispoz. art. 137 cod pr. civ., instanta a ramas in pronuntare pe cele doua exceptii invocate.
Analizand exceptiile invocate, pe baza probatorului administrat instanta constata ca:
Exceptia inadmisibilitatii actiunii este neintemeiata, si urmeaza a o respinge ca atare, cata vreme reclamantii revendica un teren motivand ca sunt proprietarii neposesori ai acestuia si invoca "actul de dare cu plata" din 1970, in dovedirea proprietatii.
Instanta apreciaza ca alta este situatia exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptie pe care o gaseste intemeiata, reclamantilor lipsindu-le calitatea procesuala activa, in considerarea celor ce urmeaza:
Actiunea in revendicare este o actiune reala prin care proprietarul neposesor solicita de la posesorul neproprietar lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a bunului, proprietatea primului.
Asadar, in speta trebuie analizata atat calitatea de proprietari a reclamantilor cat si calitatea paratului de posesor actual al bunului revendicat.
Instanta are in vedere ca pe baza probatoriului administrat, nu s-a dovedit una din conditiile esentiale pentru a putea fi promovata actiunea in revendicare, respectiv, proprietatea acestora asupra terenului revendicat.
Instanta are in vedere ca prin actul juridic intitulat "actul de dare cu plata" din 26.05.1970, nu a operat transferul dreptului de proprietate asupra terenului de 500 mp situat in vatra com........, cata vreme pentru a fi valabila vanzarea unui teren si deci a opera transferul proprietatii asupra acestuia, este necesara indeplinirea conditiei "ad validitatem" ca actul de vanzare-cumparare sa fie incheiat in forma autentica, conditie pe care actul prezentat de reclamanti nu-o indeplineste, acesta fiind un act sub semnatura privata.
Faptul ca respectivul act a fost trecut in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni nu are efect constitutiv de drepturi deoarece nici o prevedere legala nu contine astfel de mentiuni in dreptul civil roman, efectul fiind doar acela al opozabilitatii fata de terti.
Mai mult, instanta are in vedere si ca actul din 1970 contine in cuprinsul lui inserata o clauza rezolutorie respectiv aceea ca beneficiarul in speta reclamanta ......... si sotul el ..........., in prezent decedat, sa construiasca pana la data de 15.12.1970, pe respectivul teren, o casa de locuit.
Or, din probele administrate a rezultat ca cel care a construit o casa pe terenul respectiv este paratul si nicidecum, reclamantii, paratul figurand in registrul agricol cu casa incepand cu anul 1971 asa cum rezulta din adresa nr. 2564/3.11.2010 emisa de Primaria Carcaliu aflata la dosar la fila 65.
Avandu-se in vedere ca prin inscrisul din 1970 nu a operat transferul proprietatii suprafetei de 500 mp revendicata initial in actiune, cu atat mai mult nu se poate retine ca a operat transferul proprietatii asupra suprafetei de 800 mp suprafata la care reclamantii si-au marit catimea obiectului, in sedinta publica din 28 iunie 2011, ca urmare a faptului ca in raportul de expertiza nu s-a putut identifica suprafata de 500 mp din actul din 1970, ci 850 mp, suprafata insa care nu corespunde ca si vecinatati pe 3 dintre laturi cu cea inscrisa in respectivul act.
Instanta are in vedere si imprejurarea ca reclamantii nu au uzat de posibilitatea data dupa data de 22.12.1989 , respectiv dupa inlaturarea regimului comunist, de a-si valida inscrisul sub semnatura privata din 1970 - inscris care asa cum se precizeaza anterior poate fi catalogat doar ca un antecontract de vanzare-cumparare - respectiv de a-si valorifica drepturile instituite de legile date in domeniul fondului funciar, incepand cu Legea 18/1991.
In consecinta, fata de considerentele expuse instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor si va respinge actiunea in revendicare ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.


Pronuntata de: Judecatoria Macin - Sentinta civila nr. 443 din data 27.07.2011

Citeste mai mult despre:    Judecatoria Macin    Revendicare    Mostenitori    Expertiza topografica    Legea 18/1991    Clauza rezolutorie    Ad validitatem    Contract de vanzare-cumparare    Exceptia lipsei calitatii procesuale active    Exceptia inadmisibilitatii actiunii


  • Jurisprudenta Relevanta
  • Stiri Juridice Conexe
  • Articole
  • Legislatie
  • Comenteaza!
Jurisprudenta conexa:     
Imagini preluate de pe un site de internet. Utilizarea imaginilor in scop comercial, fara acordul autorului si fara indicarea sursei de unde au fost preluate
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 651din 12 februarie 2013
Contract de vanzare-cumparare incheiat in procedura de privatizare. Actiune in stabilirea raspunderii pentru evictiune a vanzatorului
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 962 din 12 martie 2014
Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013
Renuntare la dreptul dedus judecatii. Irevocabilitate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 151 din 22 ianuarie 2013
Cerere de despagubire pentru vatamarea produsa prin emiterea unui act administrativ nelegal
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5036 din 16 noiembrie 2010
Incalcarea principiului disponibilitatii si a principiului contradictorialitatii
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1529 din 19 martie 2009
Irevocabilitatea renuntarii la dreptul dedus judecatii
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 151 din 22 ianuarie 2013
Criterii de apreciere a caracterului ilicit al faptei. Cauza exoneratoare de raspundere
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 635 din 19 februarie 2013
Incredinterea minorului si stabilirea domiciliului acestuia la locuinta mama
Pronuntata de: Judecatoria Macin, Sentinta civila nr. 342 din 17.05.2012
Calcularea termenului de prescriptie. Incetarea nelegala a raportului de serviciu al functionarului public
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 835 din 17 februarie 2012

Avocat Predut

  • Stiri
  • Spete
  • Articole
  • Legislatie
  • Forum
Cele mai noi Stiri Juridice
 13 fosti sau actuali alesi locali declarati incompatibili de ANI
 Comisar sef din cadrul Politiei Lugoj cercetat penal pentru luare de mita si trafic de influenta
 CSM a sanctionat disciplinar 2 procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bicaz
 Rata somajului in luna Octombrie 2014
 Ordinea de zi a sedintei CSAT din data de 25 noiembrie 2014
 Angajatorii vor putea opta pentru acordarea tichetelor de masa in format electronic
 Decanul Facultatii de Medicina din Iasi cercetat penal pentru luare de mita
 Fosta presedinta a ANRP retinuta de procurori pentru infractiunea abuz in serviciu
 CE a suplimentat fondurile alocate Romaniei pentru constructia a doua autostrazi
 Laura Codruta Kovesi: peste 4.800 de dosare sunt in lucru la DNA
 Drink and Drive - Schimb de bune practici
 Conferinta UNBR: Probleme practice in aplicarea noilor Coduri penale
 14 alesi locali declarati incompatibili de Agentia Nationala de Integritate
 Fostul prefect al judetului Buzau retinut de procurorii DNA pentru retrocedari ilegale
 Guvernul a aprobat normele de aplicare ale Programului Prima masina
 POS DRU: Fonduri europene dedicate in special sprijinirii romanilor din fostele zone industrializate
 ANAF si ITM vor verifica munca la negru pe baza unei metodologii de inspectie comune
 Administratorul unei societati comerciale retinut pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de euro
 Ministerul Justitiei a lansat Portalul legislativ: www.legislatie.just.ro
 Profesorii nu vor inapoia subventia de 150 de euro
  Preia GRATUIT Stiri! FaceBook Twitter

Gravura computerizata
Ultimele Comentarii si Note
  Garda Financiara - Sectia Braila: buna ziua.. un control va rog daca vreti cele mai mari nereguli l ...
  Turda - Notar Public Vasilescu Ileana : Recomand acest birou notarial. ...
  Turnu Magurele - Notar Public Petrisor Marta Florica : confirm !!! asa este ...
  Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului: Clauze abuzive OTP
Jurisprudenta ICCJ
sentinta irevoca ...

  Primaria Mogosesti Iasi: Ce stiti domnule primar despre 15 hectare de pamant din care 10 a ...
  Petrica Constantin Lucian - Expertiza grafica si tehnica a documentelor: Un nr. de telefon se poate ? ...
  Stanescu Andreia - Expertiza grafica si tehnica a documentelor: Buna ziua,
Cum as putea sa iau legatura cu d-voastra ? ...

  Garda de Mediu Mures: Acelasi zgomot asurzitor este in fiecare noapte !!!
Eu stau ...

  Expert Judecatoresc - MIRON CATALIN: Miron este principalul contestatar al deciziilor judecatoresti.. ...
  Primaria Floresti-Stoenesti: In anul 2013 se lua gunoiul in mod regulat , dar in ultima vreme ...
  Garda Financiara - Sectia Calarasi: Buna ziua,as vrea sa fac urmatoarele reclamatii :in comuna Dor Ma ...
  Rovinari - Notar Public Volintiru Daniela Claudia : Buna Seara.D Daniela.Va rog din sufletu sa-mi raspundeti si mie l ...
  Garda Financiara - Sectia Dambovita: domn ...
  Urziceni - Notar Public Ion Traian : cum pot face o programare la dvs,sau cand pot veni sa fac actul ...
  Urziceni - Notar Public Ion Traian : cat costa actul vanzare cumparare la un teren 600mp in valoare de ...
  Garda Financiara - Sectia Cluj: avem un magazin in apahida pe str .republici care are foarte mult ...
  Garda de Mediu Suceava: Buna seara! am o intrebare , in legatura cu anuntul tau , ti a ra ...
  Garda Financiara - Sectia Vaslui: Buna ziua , doresc sa fac o sesizare catre dvs. , in legatura cu ...
  Primaria Burila Mare: Daca se poate sa ma ajuta-ti in gasirea unui notar care se ocupa ...
  Primaria Burila Mare: Acum in anul de gratie 2014 in com.Burila Mare sunt intabulate ca ...

Publicitate pe EuroAvocatura.ro


Multe anunturi