Birou Mediator - Petrica Tudor din Galati Romania: ce este mediaerea ??? ca definiţie, medierea reprezintă o modalitate dernsoluţionare a disputelor, pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoanernspecializate, în

Birou Mediator - Petrica Tudor

 

CE ESTE MEDIAEREA ???

Ca definiţie, medierea reprezintă o modalitate dernsoluţionare a disputelor, pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoanernspecializate, într-un cadru privat, în condiţii de neutralitate şirnconfidenţialitate. De fapt, este o metodă prin care oamenii pot găsi o soluţiernproprie, bazându-se pe experienţa personală, care ţine cont de interesele lorrnşi nu de încadrarea juridică. Mediatorul nu judecă, facilitează dailogul dintrernpărţi, ajutându-le să depăşească momentele dificile şi să reanalizeze situaţiarnîn care se află.


Servicii

PotrivitrnLegii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, potrivitrnrecentelor modificări ce au fost aduse prin Legea 370/2009, medierea poate avea loc:

-atât înainte de declanşarea unui proces,

-cât şi după ce procesul a fost declanşat.

În timpul procesului civil:

- în primă instanţă;

- în căile de atac;
- în timpul executării silite.
Materiile în care se poate recurge larnmediere

Biroul dernmediator vă oferă servicii în în diferite domenii de activitate, atât înainternde declanșarea unui proces pe rolul instanțelor cât și după declanșarearnprocesului.
rnSpre exemplu, potrivit expertizei dobândite, biroul de mediator vă stă larndispoziție pentru medierea în cauzele de divorț, de partaj, în cauzelerncomerciale sau penale.
rnAstfel, în cadrul biroului de mediere veti putea beneficia de servicii dernmediere în următoarele domenii, fără a se limita la acestea.

Dreptul civil

- partaj,
- succesiuni,
- răspundere civilă delictuală,
- contracte civile (ex.: vânzare-cumpărare, închiriere,comodat, etc.)
- etc.

Dreptulrn familiei

- neînţelegerile dintrernsoţi privind continuarea căsătoriei,
rn- păstrarea numelui după căsătorie,
rn- partaj,
rn- exerciţiul drepturilor părinteşti,
rn- stabilirea domiciliului copiilor,
rn- contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor,
rn- etc

Dreptul comercial

- orice conflicte ivite între partenerii de afaceri,

Dreptul proprietățiirn intelectuale

- drepturi dernproprietate industrială
* neînțelegeri,rnlitigii privind cesiunea sau licența privitoare la brevetul de invenție,rnla marcă,
* litigii,rnneînțelegeri privind desene și modele industriale, know-how.

- drepturi de autor.

Domeniul bancar

Protecţiarn consumatorului

- contracte de credit,
- executare silită,

- altele.

Dreptul penal

-înainte sau după declanşarea procesului penal,

-doar în cazul infracţiunilor anume prevăzute de lege (doar în cazulrninfracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarearnpărţilor înlătură răspunderea penală).

Se poate recurge la medierernîn orice alt domeniu ce poate avea drept obiect drepturi de care părţile potrndispune.
 
  Persoana de contact: Mediator Petrica Tudor
  Judetul: Galati
  Localitatea: Galati Romania
  Adresa: Cosminului , Nr. *, Bl F5A, ap 87;
    0742038530
    petricatudor@yahoo.com
    www.http://medieregalati.tzr.ro/

*

*

*