Constantin Asofronie Birou de mediator din Galaţi: desfăşoară activităţi de soluţionare a conflictelor/litigiilor pe cale amiabilă, prin mediere, în baza legii nr. 192/2006, modificată prin legea nr. 370/2009 şi

Constantin Asofronie Birou de mediator

 
Constantin Asofronie Birou de mediator Poza

Desfăşoară activităţi de soluţionare a conflictelor/litigiilor pe cale amiabilă, prin MEDIERE, în baza legii nr. 192/2006, modificată prin legea nr. 370/2009 şi legea nr. 202/2010. Medierea, ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor, constituie una dintre temele importante şi o prioritate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar.

rnrn\r\n

În acest context, adoptarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, constituie una dintre etapele procesului de reducere a volumului de activitate a instanţelor şi în consecinţă de degrevare a acestora de numeroase cauze, urmărind să asigure o soluţionare satisfăcătoare a intereselor părţilor implicate în conflict, dar şi creşterea calităţii actului de justiţie.

rnrn\r\n

Rezolvarea clasică a conflictului, prin aducerea litigiului în faţa instanţei de judecată şi promovarea conceptului de pierdere-câştig / de învingător-învins, nu constituie întotdeauna cel mai adecvat răspuns, de natură să ofere un remediu pentru dificultăţile şi nevoile părţilor.

rnrnrn\r\n

Medierea pune accent pe interesele părţilor, nu pe aspectele juridice ale conflictului.

rnrn\r\n

Obiectul medierii:

rnrn\r\n

o - Rellaţiile de familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de muncă, de vecinătate, de coproprietate, succesiuni, executarea contractelor, protecţia consumatorilor;

rnrn\r\n

o - Săsvârşirea unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

rnrn\r\n

Nu pot face obiectul medierii:

rnrn\r\n

- litigiile de muncă (da cele privind drepturile personale), drepturile strict personale, (cum ar fi cele privind privind statutul persoanei),

rnrn\r\n

- orice alte drepturi de care părţile, nu pot dispune prin convenţie sau orice alt mod admis de lege.

rnrn\r\n

SPUNE NU CONFLICTULUI, ACCEPTĂ DIALOGUL, ALEGE MEDIEREA!

rnrn\r\n

www.mediereagalati.wordpress.com, www.mediatorigalati.ro

rnrn\r\n

AVANTAJELE MEDIERII

rnrn\r\n

Pentru părţile aflate în conflict:

rnrn\r\n

- rezolvarea mai rapidă a conflictelor, disputei prin evitarea proceselor lungi;

rnrn\r\n

- reducerea costurilor (posibilă fără avocaţi, returnarea taxei de timbru, în plus pentru SC: creşterea profitului, deblocarea conturilor, reducerea efectelor negative asupra afacerii dvs, continuarea ei pe timpul medierii);

rnrn\r\n

- flexibilitatea procedurii de mediere faţă de procedura de judecată;

rnrn\r\n

- oferă şanse mai mari să se ajungă la o înţelegere, şi încă mai trainică;

rnrn\r\n

- implicarea voluntară, activă şi nemijlocită a părţilor în procesul de mediere, ele deţin controlul asupra rezultatului la care se ajunge, fiind soluţia lor, reciproc aleasă;

rnrn\r\n

- dublu avantaj: permite găsirea unei soluţii creative de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate părţile câştigă; relansarea sau păstrarea şi întărirea bunelor relaţii între părţi;

rnrn\r\n

- păstrarea deplinei confidenţialităţi asupra desfăşurării şi rezultatelor;

rnrn\r\n

- formă elegantă de desfăşurare: evitarea expunerii în public prin asigurarea unui cadru privat de discuţii, părţile vorbesc liber, nelimitate de procedură/ judecător;

rnrn\r\n

- reducerea ostilităţii şi a climatului conflictual, prevenirea altor conflicte.

rnrn\r\n

rnrn\r\n


 
  Persoana de contact: Asofronie Constantin
  Judetul: Galati
  Localitatea: Galaţi
  Adresa: Nae Leonard , nr. 3, bl. C3A, sc. 1, ap. 2
    0743 014101
    costin_aso@yahoo.com
    www.mediereagalati.wordpress.com

*

*

*