CABINET INSOLVENTA MIRON CARMEN din Galati: consultanţă în restructurarea companiilorconsultanţă în domeniul insolvenţeiîntocmire plan de reorganizarereorganizare judiciarălichidare judiciarăexpertize în

CABINET INSOLVENTA MIRON CARMEN

 
 • consultanţă în restructurarea companiilor
 • consultanţă în domeniul insolvenţei
 • întocmire plan de reorganizare
 • reorganizare judiciară
 • lichidare judiciară
 • expertize în domeniu insolvenţei
 • recuperare de creanţe
 • lichidare voluntară
 • analiza solvabilităţii debitorilor
 • asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
 • îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii
 • întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei
 • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare
 • consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
 • conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
 • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia
 • studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii
 • lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
 • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale

 
  Persoana de contact: MIRON CARMEN
  Judetul: Galati
  Localitatea: Galati
  Adresa: str Closca nr 11 , galati
    0754754954
    -
    carmeninsolventa@gmail.com
    www.www.mrkproiect.ro

*

*

*